FI SV

Kehys- ja budjettivalmistelun aikataulut

Valtioneuvosto ja valtiovarainministeriö antavat muille ministeriöille määräyksiä ja ohjeita talousarvio- ja kehysehdotuksen laadinnasta, talousarvion soveltamisesta ja valtion varallisuuden hoidon yleisistä periaatteista.

Vuosia 2023-2026 koskevan julkisen talouden suunnitelman ja valtiontalouden kehyspäätöksen valmistelun tavoiteaikataulu, 13.10.2021

Vuoden 2022 täydentävän talousarvioesityksen valmistelu, 4.10.2021

Vuoden 2021 neljännen lisätalousarvioesityksen valmistelu, 20.8.2021

Vuoden 2021 neljännen lisätalousarvioesityksen valmistelun tavoiteaikataulu, 15.6.2021 (päivitetty 1.10.2021)