FI SV

Tunisien

Den makroekonomiska stödinsatsen till Tunisien är en del av EU:s och de övriga internationella aktörernas försök att återställa den ekonomiska stabiliteten i landet. Situationen i landet har varit ostabil sedan revolutionen 2011, varpå följde en politisk förändringsprocess. Det instabila läget förvärrades ytterligare av terroristattentaten 2015, vilket påverkade landets viktigaste ekonomiska sektor, turismen.

Kommissionen lade i december 2013 fram ett förslag om en makroekonomisk stödinsats till landet på upp till högst 250 miljoner euro i lån. Europaparlamentet och rådet godkände insatsen i maj 2014, varvid beloppet höjdes till 300 miljoner euro. Det makroekonomiska stödet var avsett att täcka Tunisiens externa finansieringsbehov åren 2014 och 2015 samt rehabilitera investeringsmiljön och handeln och således skapa förutsättningar för en stabil ekonomisk tillväxt.

Till följd av terroristattentaten 2015 och andra händelser som försämrade säkerheten begärde Tunisien ny finansieringshjälp av EU. Som belopp för den andra makroekonomiska stödinsatsen avtalades om ett lån på högst 500 miljoner. Insatsen godkändes i juli 2016.

Den nya insatsen är avsedd att komplettera Tunisiens och IMF:s nya anpassningsprogram. Syftet med den nya insatsen är att täcka landets externa finansieringsbehov åren 2016 och 2017 samt stöda reformer som gäller betalningsbalansen, budgeten och investeringsmiljön. Med hjälp av dessa reformer strävar man efter att skapa en stabil ekonomisk tillväxt som kan skapa nya arbetsplatser och öka den sociala jämlikheten.