Framskridningen och tidsplanerna

Den parlamentariska arbetsgruppen inledde sitt arbete med prognostiseringar i början av 2016. De preliminära riktlinjerna, mellanrapporten om kommunens roll som främjare av välfärden, livskraften, företagandet och sysselsättningen blir färdiga före utgången av 2016 och de utgör ett diskussionsinlägg inför kommunalvalet 2017. Mellanrapporten sänds även på remiss i början av 2017.

Den grundläggande utredningen och regeringens riktlinjer för framtida kommuners roll och uppgifter, inkl. lagstiftningsändringarna och behoven att revidera kommunalpolitiken blir färdiga sommaren 2017. De nödvändiga lagstiftningsändringarna bereds 2017 så att de nya lagarna träder i kraft vid ingången av 2019. Projektet inkluderar även ett ändringsstödprogram för kommunerna.