Framskridningen per tema

Den parlamentariska arbetsgruppens arbete inleddes med prognostisering våren 2016. Prognostiseringen faciliterades av innovationsexperten Tuula Jäppinen från Finlands Kommunförbund i samarbete med sekreterarna för den parlamentariska arbetsgruppen. Arbetet går ut på att skissera upp de framtida kommunerna ända till 2030. Vid sidan av detta behandlas aktuellare förändringar som kommer att realiseras under detta årtionde.

Under våren 2016 ska man granska svaga signaler och megatrender, bearbeta en swot-analys av framtidens kommuner och utarbeta scenarier om framtidens kommun. Scenariearbetet går ut på att granska kommunernas framtid utifrån olika teman, bl.a. livskraften, välfärden, ledandet av kommunerna och nya handlingssätt. Arbetet fortsätter på hösten med bearbetning av scenarierna och visionerna.

Denna sida kommer att innehålla temaspecifikt material om prognostiseringarbetet.  

Megatrenderna 11.3.

Den parlamentariska gruppens prognostiseringsarbete inleddes den 11 mars 2016 med en granskning av megatrenderna som påverkar kommunernas nuläge. Paula Laine från Sitra gav en introduktion i temat.

SWOT 8.4.

I början av april fortsattes prognostiseringsarbetet med en SWOT-analys av kommunernas läge 2019 och 2030. Arbetet inleddes av universitetslektorn Jenni Airaksinen från Tammerfors universitet, även medlem i den parlamentariska arbetsgruppen.

Kommunens livskraft 27.4.

En parlamentarisk arbetsgrupp begrundade kommunens livskraft. Sakkunnige Eero Holstila från MDI gav en introduktion till frågan.