FI SV

Ukraina

Europeiska unionen har spelat en aktiv roll i återhämtningen av den ekonomiska situation i Ukraina. Efter att krisen i Ukraina började 2014 har kommissionen betalat landet totalt 3,4 miljarder euro genom tre olika makroekonomiska stödinsatser.

Beloppet av den första stödinsatsen var 610 miljoner euro. Om den första delen (110 miljoner euro) avtalades 2002 och den andra (500 miljoner euro) 2010. Målet med denna finansiering var att stöda ekonomiska reformer i landet samt lindra externa finansieringsproblem. Stöden betalades ut först åren 2014 och 2015.

Den politiska situationen i Ukraina och den akuta betalningsbalanskrisen försvagade den ekonomiska situationen ytterligare och i april 2014 godkände EU ett andra MFA-program som uppgick till högst 1 miljard euro. Stödet betalades i två rater på 500 miljoner euro i juli och december 2014. Den första och andra makroekonomiska stödinsatsen till Ukraina uppgick till sammanlagt 2,61 miljarder euro.

Den ekonomiska situationen i Ukraina förvärrades snabbt till följd av konflikterna under 2014 och EU godkände i april 2015 en ny makroekonomisk stödinsats på högst 1,8 miljarder euro som beviljas Ukraina i form av ett lån. Stödinsatsen är avsedd att utbetalas i tre rater på 600 miljoner euro var. Den första raten av den nya stödinsatsen utbetalades i juli 2015. Insatsen omfattar en stort antal olika reformer, som gäller bland annat de offentliga finanserna och den offentliga förvaltningen, energisektorn, socialsystemet samt finansieringssektorn.