Utvärdering av förvaltningspolitiken

När förvaltningen reformeras är det viktigt att utvärdera hur utvecklingsarbetet har lyckats. Sådana utvärderingar sker vid nästan alla större utvecklingsprojekt i Finland. Förutom de projektspecifika utvärderingarna är det viktigt att med jämna mellanrum utvärdera helheten.

OECD (Organisation of Economic Co-operation and Development) utvärderar hur funktionella, effektiva och verkningsfulla ländernas förvaltningspolitik och förvaltningar är.

FINEST - Finland och Estland landutvärdering

OECD har gjort en gemensam utvärdering av Finland och Estland. Denna landutvärdering kallas FINEST. FINEST är en fortsättning på utvärderingen av Finlands förvaltningspolitik 2010 och motsvarande utvärdering i Estland 2011.

OECD Public Governance Reviews: Finland Fostering Strategic Capacity across Governments and Digital Services across Borders

OECD Public Governance Reviews: Estonia and Finland

Den nu pågående gemensamma utvärderingen är den första i sitt slag inom OECD.

OECD:s (Organisation of Economic Co-operation and Development) övergripande utvärdering av Finland i maj 2010

OECD:n arvioinnin tiivistelmä ja keskeiset toimenpidesuositukset (engelska)

OECD:n arvioinnin tiivistelmä ja keskeiset toimenpidesuositukset (finska)

Kontaktuppgifter

Finansråd
Katju Holkeri
tfn. 02955 30087
fornamn.efternamn@vm.fi