Utvärdering av förvaltningspolitiken

När förvaltningen reformeras är det viktigt att utvärdera hur utvecklingsarbetet har lyckats. I Finland genomgår nästan alla större utvecklingsprojekt en utvärdering. Förutom de projektspecifika utvärderingarna är det dessutom viktigt med regelbundna övergripande utvärderingar.

OECD (Organisation of Economic Co-operation and Development) genomförde en övergripande utvärdering senaste gången år 2015.

OECD utvärderar funktionen, effektiviteten och genomslagningen hos olika länders förvaltningspolitik.

FINEST - Finland och Estland landutvärdering år 2015

OECD gjorde en gemensam utvärdering av Finland och Estland år 2015.

Utvärderingen var en fortsättning på utvärderingen av Finlands förvaltningspolitik 2010.

OECD Public Governance Reviews: Finland Fostering Strategic Capacity across Governments and Digital Services across Borders

OECD Public Governance Reviews: Estonia and Finland

OECD:s utvärdering av Finland och Estland kan läsas på: oe.cd/FinEst

OECD:s utvärdering av Finland och Estland kan läsas på: oe.cd/FinEst

OECD:s (Organisation of Economic Co-operation and Development) övergripande utvärdering av förvaltningen i Finland blev färdig 2010.

OECD:n arvioinnin tiivistelmä ja keskeiset toimenpidesuositukset (engelska)

OECD:n arvioinnin tiivistelmä ja keskeiset toimenpidesuositukset (finska)

Kontaktuppgifter

Finansråd
Katju Holkeri
Finansråd
tfn. 02955 30087
[email protected]