Utvecklingsprogrammet för kunnande och förmågor

För att stödja ibruktagandet av AuroraAI-nätet och AuroraAI-verksamhetsmodellen och för att främja nödvändig kompetens genomför AuroraAI-programmet åtgärder som syftar till att öka kunnandet. Resultaten av kompetensutvecklingen är i regel allmänt tillgängliga och kan utnyttjas av alla, också av allmänheten.

De huvudsakliga målgrupperna för kompetensutvecklingen under AuroraAI-programperioden är utvecklare och upphandlare av tjänster inom den offentliga sektorn, ledningen inom den offentliga sektorn samt aktörer och organisationer som är anslutna till AuroraAI-nätet inom samtliga sektorer. 

Åtgärder för utveckling av kunnande och kompetens utvecklas i samband med AuroraAI-programmet under hela programperioden som en del av utvecklandet av AuroraAI-modellen och AuroraAI-nätet. Eftersom den offentliga förvaltningen fortfarande tar sina första steg när det gäller utnyttjandet av artificiell intelligens, och eftersom människocentrerad verksamhet fortfarande är en ostrukturerad princip, är AuroraAI:s utvecklingsprogram för kunnande och kompetens till sin karaktär framför allt en övning i gemensamt lärande. 

Bästa sättet att komma med och få den mest aktuella informationen om kommande deltagningsmöjligheter är att ansluta dig till AuroraAI-programmets Slack-grupp. 

Publicerat läroinnehåll

Genomförandet av utvecklingsprogrammet för kunnande och förmågor har delats i två nivåer: undervisningsinnehåll på grundläggande och fördjupande nivå.

De viktigaste temana är artificiell intelligens och olika synpunkter på tillämpning och användning av den samt synpunkter på människoorientering och verkställandet av den.

Undervisningsinnehåll på grundläggande nivå

1. Vad är AuroraAI?

2. Webbinarserie om artificiell intelligens

3. Webbutbildningen Perspektiv på människoorientering (endast på finska)

4. Perspektiv på människoorientering - podcast (endast på finska)

I podcasten Perspektiv på människoorientering fördjupar man sig i vad som avses med människoorientering. Vi behandlar människoorientering med gäster som är intressanta ur olika perspektiv.