Utvecklingsprogrammet för kunnande och förmågor

I programmet AuroraAI genomförs utvecklingsprogrammet för kunnande och förmågor, vars avsikt är att stödja aktörer och organisationer i införandet av AuroraAI-handlingsmodellen och AuroraAI-nätverket och främja att det kunnande och de förmågor som behövs för detta uppstår.

Under programperioden är de huvudsakliga målgrupperna inom utvecklingsprogrammet för kunnande och förmågor

  1. utvecklare och upphandlare av tjänster inom den offentliga sektorn,
  2. ledningen i organisationer inom den offentliga sektorn och
  3. de aktörer och organisationer inom alla sektorer som kopplar sina tjänster till AuroraAI-nätverket.

Utfallet av utvecklingsprogrammet för kunnande och förmågor är i regel tillgängligt för och kan användas av alla, även medborgare.

Artificiell intelligens och människoorientering centrala teman

Genomförandet av utvecklingsprogrammet för kunnande och förmågor har delats i två nivåer: undervisningsinnehåll på grundläggande och fördjupande nivå.

De viktigaste temana är artificiell intelligens och olika synpunkter på tillämpning och användning av den samt synpunkter på människoorientering och verkställandet av den.

Undervisningsinnehåll på grundläggande nivå

Målet med undervisningsinnehåll på grundläggande nivå är att främja förståelsen om teman som är centrala för programmet AuroraAI på ett allmänt begripligt sätt. Undervisningsinnehåll på grundläggande nivå har genomförts som digitala utbildningar som är öppna och avgiftsfria för alla.

Publicerade utbildningar:

1. Vad är AuroraAI?

2. Webbinarserie om artificiell intelligens

3. Synpunkter på människoorientering (endast på finska)

På våren 2021 offentliggörs fler utbildningar på grundläggande nivå.

Undervisningsinnehåll på fördjupande nivå

Undervisningsinnehåll på fördjupande nivå i utvecklingsprogrammet för kunnande och förmågor genomförs från hösten 2021. Koncepten för dem utarbetas under våren 2021.

Målet är att fördjupa teman från undervisningsinnehåll på grundläggande nivå och rikta åtgärder för utveckling av kunnande till mer avgränsade målgrupper. Målet är att verkställa praktiskt genomförande som siktar till konkreti.

Kunnande och förmågor uppstår genom att lära sig tillsammans

Eftersom de första stegen för användning av artificiell intelligens först nu tas inom den offentliga förvaltningen och människoorientering som en princip som styr verksamheten inte har strukturerats i praktiken, är utvecklingsprogrammet för kunnande och förmågor i AuroraAI framför allt en resa i att lära sig tillsammans.

Det handlar alltså inte om att utbilda uppifrån neråt, utan om en process där förståelse, kunnande och förmågor uppstår och utvecklas genom interaktion. Interaktionen stärks i utvecklingsprogrammet för kunnande och förmågor i AuroraAI med olika metoder för främjande av delaktighet.

Du kan även delta i genomförandet av utvecklingsprojektet för kunnande och förmågor och följa med hur projektet framskrider genom att anmäla dig till den för alla öppna temagruppen för kunnande i programmet AuroraAI.

Temagruppen sammanträder en gång i månaden under våren 2021 och leds av Mette Vuola, specialsakkunnig vid finansministeriet. Som kommunikationskanal använder temagruppen kanalen #osaaminen i meddelandeappen Slack, som används av nätverket AuroraAI.

Ytterligare information

Mette Vuola, specialsakkunnig, finansministeriet
mette.vuola(at)vm.fi, tfn +358 295 530643