Tapahtumat

Miten kuntien valtionavustustoiminnan arviointia olisi mahdollista kehittää? Tule pohtimaan tätä kanssamme!

Järjestäjä: VM

Tervetuloa keskustelemaan valtiovarainministeriön hallinnonalaa koskevista sote-uudistuksen täytäntöönpanon ajankohtaisaiheista! Tilaisuus on avoin valtiovarainministeriön hallinnonalan virastoille, laitoksille ja ministeriöiden omistajaohjauksessa oleville yhtiöille.

Järjestäjä: VM

Digitalisaation edistäjien verkosto on vuoropuhelukanava erityisesti julkisen hallinnon muutosagenttien ja -johtajien, palvelukehittäjien, palvelumuotoilijoiden, prosessi- ja projekti-kehittäjien, tiedonhallinnan- ja tietohallinnon ammattilaisten sekä julkisten palveluiden digitalisoinnista vastaavan valtiovarainministeriön välillä.

Järjestäjä: VM

Valtiovarainministeriössä on valtionavustustoiminnan kehittämishankkeeseen liittyen valmisteltu muutoksia valtionavustuslakiin ja Valtiokonttorista annettuun lakiin sekä valtionavustustoiminnan tietovarantoon tallennettavia vähimmäistietoja koskevaa asetusta.

Järjestäjä: VM

Tervetuloa AuroraAI-chatbotyhteisön ensimmäiseen tietoiskuhetkeen maanantaina 24.1. klo 13–14.

Järjestäjä: VM