Tapahtumat

Kuntien ja hyvinvointialueiden lapsibudjetointia kehitetään osana lapsistrategian toimeenpanosuunnitelmaa. Tavoitteena on luoda mallit, joiden avulla toteumatietojen seurantaa ja lapsibudjetointi voidaan toteuttaa kunnissa ja hyvinvointialueilla. Ensimmäisessä työpajassa pohditaan molempien aihepiirien osalta kehittämistarpeita ja niitä aiheita, joihin selvityksessä olisi hyvä vastata.

Järjestäjä: VM

Digitalisaation edistäjien verkosto on vuoropuhelukanava erityisesti julkisen hallinnon muutosagenttien ja -johtajien, palvelukehittäjien, palvelumuotoilijoiden, prosessi- ja projekti-kehittäjien, tiedonhallinnan- ja tietohallinnon ammattilaisten sekä julkisten palveluiden digitalisoinnista vastaavan valtiovarainministeriön välillä. Verkoston toiminta käynnistettiin syksyn 2021 aikana, eikä siihen tarvitse ilmoittautua. Verkosto kokoontuu pääsääntöisesti joka kuukauden 1. perjantaina klo 9.15–10.15.

Järjestäjä: VM

Tänä keväänä Valtio Expossa purjehditaan uudistusten aallokossa. Teemaa kartoitetaan ja evästetään Marina Congress Centerissä päivän aikana monista eri näkökulmista. Tarjolla on herätteleviä ajatuksia, oppeja ja kokemuksia mm. johtamisesta, taloudesta, vastuullisuudesta, digitalisaatiosta, tiedolla johtamisesta, työelämän muutoksista ja työnantajakuvasta.

Digi arkeen -neuvottelukunta kutsuu sinut pyöreään pöytään keskustelemaan digikompassin näyttämästä suunnasta julkisten palveluiden digitalisoinnissa ja automatisoinnissa!

Järjestäjä: VM

Kestävien ja innovatiivisten hankintojen verkostomainen osaamiskeskus KEINO julkaisi joulukuussa 2021 Vähähiilisten hankintojen pelikirjan osana Hankinta-Suomi-toimenpideohjelmaa. Pelikirja toimii käytännön oppaana julkisten hankintojen parissa työskenteleville. Pelikirjaan liittyvässä webinaarissa pureudutaan hankintojen kehittämiseen ja käytännön toteutukseen.

Tiesitkö, että valtionavustusten hakuilmoitukset julkaistaan jatkossa yhdessä palvelussa, jossa niitä voi myös hakea?

Järjestäjä: VM

Tervetuloa etäaamukahveille kuulemaan julkisten hankintojen kehittämisestä ja Hankinta-Suomesta! Kuntaliitto ja valtiovarainministeriö ovat järjestäneet yhdessä jälleen maalis-toukokuun 2022 aikana aamukahvien sarjan, jossa on käsitelty Hankinta-Suomi-ohjelmaa, teemaryhmien toimintaa, valmistuneita ja tulevia toimenpiteitä sekä teemaryhmiin osallistumisen hyötyjä.

Järjestäjä: VM

Kuntien ja hyvinvointialueiden lapsibudjetointia kehitetään osana lapsistrategian toimeenpanosuunnitelmaa. Toisessa työpajassa luonnostellaan toteumatietojen seurannan ja lapsibudjetoinnin toteutusmallivaihtoehtoja kuntiin ja hyvinvointialueille. Työpajan tavoitteena on osallistaa laajasti eri henkilöitä toteutusmallien ideointiin ja suunnitteluun.

Järjestäjä: VM