Tapahtumat

Valtiovarainministeriön Digitalisaation edistämisen ohjelman YritysDigi-hanke päättyy vuoden 2022 lopussa. Tervetuloa mukaan hankkeen päätöstilaisuuteen, jossa kuulet mitä hankkeessa on tapahtunut sekä millaisia toiveita ja havaintoja on noussut esiin yrityksille ja yhteisöille suunnattujen digitaalisten julkisen hallinnon asiointipalvelujen kehittämiseksi.

Järjestäjä: VM

Valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihankkeeseen liittyen on valmisteltu muutoksia valtionavustuslakiin ja valtiokonttorista annettuun lakiin (HE 88/2022 vp). Samalla on valmisteltu valtionavustustoiminnan tietovarantoon tallennettavia vähimmäistietoja sekä valtionavustustietojen julkaisemisen ja käytön palvelussa julkaistavia tietoja koskevaa asetusta.

Järjestäjä: VM

AuroraAI-chatbotyhteisö kokoaa keskustelevaa tekoälyä hyödyntävät ja siitä kiinnostuneet toimijat yhteen. Se vähentää päällekkäistä tekemistä ja lisää yhteistyötä chatbotteja hyödyntävien organisaatioiden kesken. Bottiyhteisö tehostaa sekä yhteistä oppimista että tiedon ja kokemusten jakamista. AuroraAI-chatbotyhteisö on organisaatio- ja toimialuerajat ylittävä verkosto. AuroraAI-chatbotyhteisössä työstäminen on avointa. Yhteisö on tavannut noin kerran kuukaudessa Teamsin välityksellä, tämä tapaamiskerta onkin viimeinen nykyisessä muodossaan AuroraAI-ohjelman päättyessä vuodenvaihteessa - tervetuloa tapaamiseen!

Järjestäjä: VM

Digitoimiston aamukahveilla kuulemme ja keskustelemme Suomen digitaalisen kompassin jatkotyöstä, yhteistyön merkityksestä työn onnistumisessa sekä mittaroinnin edistymisestä.

Järjestäjä: VM

Tapaaminen poikkeuksellisesti klo 13.00–14.00.

Digitalisaation edistäjien verkosto on vuoropuhelukanava erityisesti julkisen hallinnon muutosagenttien ja -johtajien, palvelukehittäjien, palvelumuotoilijoiden, prosessi- ja projekti-kehittäjien, tiedonhallinnan- ja tietohallinnon ammattilaisten sekä julkisten palveluiden digitalisoinnista vastaavan valtiovarainministeriön välillä. Verkoston toiminta käynnistettiin syksyn 2021 aikana, eikä siihen tarvitse ilmoittautua. Verkosto kokoontuu pääsääntöisesti joka kuukauden 1. perjantaina klo 9.15–10.15.

Järjestäjä: VM