Säädöskysymyksiä Omadata julkisessa hallinnossa arkkitehtuurityön tueksi -työpaja

Tiistai 31.10.2017 klo 09.00 –  12.00

Valtiovarainministeriö

Työpaja kuuluu Asiakas keskiössä myös tiedon hallinnassa – omadata julkisessa hallinnossa -työpajasarjaan. Työpajassa käydään läpi keskeisiä omadata julkisessa hallinnossa arkkitehtuurityössä esiin nousseita kysymyksiä. Tämän työpajan kohderyhmä ovat ensisijaisesti kyseisessä työssä mukana olevat. Kyseinen arkkitehtuuri esitellään myöhemmin omassa tilaisuudessaan.

Ilmoittautuminen tilaisuuteen on päättynyt.

Lisätietoja: erityisasiantuntija Suvi Remes, suvi.remes(at)vm.fi.
Työpajoihin voi ja toivotaan lähetettävän etukäteiskysymyksiä päivän aiheeseen. Etukäteiskysymykset voi lähettää em. osoitteeseen.

Muiden työpajojen aikataulu (ohjelma tarkennetaan lähempänä)
Ke 29.11.2017 (klo 9-12): II Omadata tiedonhallinnan käsitteenä ja säädösympäristö -seminaari
Ke 17.1.2018 (klo 9-12): III Omadata-työpaja

Työpajoihin voi ehdottaa käsiteltäviä aiheita suvi.remes(at)vm.fi

MyData, eli omadata, on viime vuosina keskusteluun noussut henkilökeskeinen tiedon hallinnan tapa, jossa tiedon hallinnan ja käsittelyn keskiöön asetetaan yksilö itse. Yksilöllä on oikeus saada haltuun häntä itseään koskeva tieto ja jakaa sitä edelleen muihin palveluihin tai antaa lupa tiedon käyttöön muussa palvelussa. Yksilöllä on kontrolli dataan, mikä tarkoittaa tiedon käytön luvittamista.

Kohderyhmät: julkinen hallinto, kunnat, media, valtionhallinto