Henkilön yksilöinnin tulevaisuus (HETU) -seminaari ja työpajat

Perjantai 23.3.2018 klo 09.15 –  16.00

Valtiovarainministeriö

Tervetuloa henkilön yksilöinnin tulevaisuus (HETU) -seminaariin ja työpajoihin rakentamaan tulevaisuuden henkilöllisyyttä.

Paikka: Säätytalo, sali 15 (Helsinki)

Valtiovarainministeriö on elokuussa 2017 asettanut työryhmän selvittämään henkilötunnuksen uudistamista ja valtion takaaman identiteetin hallinnoimista. Tavoitteena on tehdä esitys kansalliseksi toimintamalliksi henkilöiden yksilöimiseen Suomessa ja kuvata roolit henkilöön liittyvien ydintietojen hallinnassa. Lue lisää työryhmän työstä sivun lopusta ohjelman alta.

Työryhmän työn tueksi valtiovarainministeriö järjestää kaikille avoimen seminaarin, jossa kerrotaan uudistuksen etenemisestä ja keskustellaan sen keskeisistä teemoista. Seminaarin iltapäivä koostuu työpajoista, joissa ideoidaan ja työstetään erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Tavoitteena on herättää keskustelua aiheesta sekä kerätä mahdollisimman paljon näkemyksiä ja asiantuntemusta valmistelun tueksi. Seminaariin toivotaan osallistujia laajasti yhteiskunnan eri osa-alueilta.

Seuraa tilaisuutta verkkolähetyksenä (klo 9.15 – 12, työpajoja ei streamata)

Ohjelma (Program på svenska)

9.15 Seminaarin avaus: Sami Kivivasara, valtiovarainministeriö

9.20 Henkilön yksilöinnin uudistus: Sami Kivivasara, valtiovarainministeriö

        Selvitysmiehen kommentti: Professori Päivi Korpisaari, Helsingin yliopisto

10.00 Kysymyksiä ja kommentteja

10.10 Tauko

10.20 Mitä tiedämme nyt ja mitä on vielä selvitettävä: Torbjörn Sandell, väestörekisterikeskus

          Kommenttipuheenvuorot ja paneeli
          - Verohallinto: Taito von Konow
          - Maahanmuuttovirasto: Antti Helin
          - Maistraatit: Maisa Gynther.

11.00 Ajatuksia tulevaisuuden henkilöllisyydestä: Kimmo Mäkinen, valtiovarainministeriö

11.15 Henkilön yksilöinti ja tietosuoja: Heikki Huhtiniemi

11.35 Kysymyksiä ja kommentteja

11.50 Aamupäivän seminaarin päätössanat ja ohjeistus työpajoihin: Professori Päivi Korpisaari, Helsingin yliopisto

12.00–13.00 Lounastauko (omakustanteinen)

13.00–14.30 Työpajat

1. Tulevaisuuden kehitysnäkymät

Työpajassa ideoidaan sitä, miltä tulevaisuuden yksilöinnin ratkaisu voisi näyttää. Millaisia suuria trendejä henkilön yksilöintiin ja henkilötietojen hallintaan liittyy ja miten niihin tulisi varautua? Työpajassa arvioidaan uusien teknologioiden ja biometriikan hyödyntämistä henkilön yksilöinnissä. Lisäksi keskustellaan siitä, miten ratkaisu voisi edistää yksilökeskeistä tiedonhallintaa, elämäntapahtuma -ajattelua julkishallinnossa sekä omadata -kysymyksiä.

2. Tarpeet ja vaikutukset

Työpajassa kerätään sidosryhmien näkemyksiä yksilöinnin ratkaisuun liittyvistä tarpeista ja toiveista. Työpajaan toivotaan edustajia sekä julkishallinnosta, yksityiseltä sektorilta että kansalaisjärjestöistä. Työpajassa selvitetään myös henkilön yksilöinnin uudistuksen vaikutuksia ja arvioidaan sitä, millä tavoin vaikutukset saadaan kattavasti kartoitettua valmistelun kuluessa.

3. Henkilön yksilöinti ja tiedonhallinta

Työpajassa selvitetään henkilön yksilöinnin ratkaisun suhdetta tiedonhallintaan. Millä tavoin ratkaisu voisi edistää tiedonhallinnan kehitystä julkishallinnossa? Erityisesti tarkastellaan mahdollisuuksia edistää identiteetin ja siihen liitettyjen tietojen erillistä hallintaa sekä tietoa kysytään vain kerran -periaatetta.  Millä uusilla teknologioilla hallinnointia voitaisiin sujuvoittaa tai muuten parantaa? Millä viranomaisilla tai toimijoilla voisi olla rooli henkilöön liittyvien ydintietojen hallinnoimisessa ja varmentamisessa?

4. Henkilön yksilöinti ja turvallisuus

Työpajassa selvitetään henkilön yksilöinnin liityntöjä tieto- ja kyberturvallisuuteen sekä yksilöinnin tietosuojanäkökohtia. Millainen ratkaisu tukee tietojen laillista ja turvallista käsittelyä? Millä tavoin turvallisuusnäkökohdat olisi otettava huomioon ratkaisussa? Miten biometriikka voi mahdollistaa henkilön luotettavan identifioinnin?

14:30–15:00 Iltapäiväkahvit

15.00–16.00 Työpajojen purku

16.00 Seminaaripäivä päättyy
 

Seuraa keskustelua Twitterissä aihetunnisteella #finidentity

Työryhmä pyrkii selvittämään ja ratkaisemaan nykyiseen henkilötunnukseen liittyvät ongelmat, ottaen huomioon teknologisen ja kansainvälisen kehityksen mahdollisuudet henkilön yksilöimisessä ja identiteettien hallinnassa. Työn aikana selvitetään myös keinoja estää identiteettivarkauksia aiempaa paremmin sekä edistää rekisteritietojen hajautettua hallintaa ja käyttöä, henkilön mahdollisuuksia itseensä liittyvien tietojen hyödyntämiseen ja tietoturvallisten menetelmien käyttämistä henkilön tunnistamisessa.

Lisätietoja: Maarit Huotari, lainsäädäntöneuvos, maarit.huotari(at)vm.fi, puh. 029553 0491
Käytännön järjestelyistä: Päivi Anttila, assistentti, paivi.anttila(at)vm.fi, puh. 02955 30431

Kohderyhmät: julkinen hallinto, kunnat, media, kansalaiset, valtionhallinto, yliopistot ja korkeakoulut, yritykset, järjestöt ja yhteisöt