Tunnuskäytänteet julkisessa hallinnossa-seminaari

Torstai 31.5.2018 klo 09.00 –  12.00

Valtiovarainministeriö

Pysyvien tunnusten hallinta on osa julkisen hallinnon arvokkaiden tietoaineistojen ja tietovarantojen käyttöä ja informaatioekosysteemin kasvupohjaa.

Tervetuloa keskustelemaan tunnisteiden käytöstä yhteentoimivuuden osana!

Digitalisoitumisen, sähköisen palvelukehityksen ja tietovirtojen, kannalta on keskeistä, että palvelun tuottamiseksi käsiteltävät monimuotoiset tietoaineistot voidaan yksilöidä pysyvillä tunnuksilla ja että liitetyt tunnukset säilyvät ja kohdentuvat luotettavasti. Tiedon yksilöinti on osatekijänä sekä tiedon laadussa että sen todistusvoimaisuudessa läpi tiedon elinkaaren ja yli organisaatiorajojen sekä myös sen jälkeen, kun tietoa ylläpitävät järjestelmät ovat muuttuneet. Pysyvien tunnusten käytännön kehittäminen edellyttää sekä yhteistä sopimista että tarvittavien tunnuspalveluiden tuottamista.

Tunnuskäytänteet julkisessa hallinnossa -työryhmä selvitti Yhteinen tiedon hallinta (YTI) -digikärkihankkeen toimeksiannosta nykytilaa ja antoi selvitykseen perustuen toimenpidesuosituksia. Tule keskustelemaan selvityksestä ja työstämään suosituksista etenemissuunnitelma!

Aika: 31.5.2018 klo 9-12
Paikka: Valtiovarainministeriö, Mariankatu 9, nh Paja
Kohderyhmä: Tilaisuus on avoin kaikille!


Ohjelma:

9.00-9.40  Mikael Vakkari, Helsingin kaupunki, Pysyvät tunnisteet julkisessa hallinnossa -selvitys

9.40-10.00 Suvi Remes, VM, Yhteentoimivuus, tunnisteet ja yhteinen tietopolitiikka

10.00-10.30 Kahvitauko

10.30-11.30 Työpajat

11.30-12.00 Työpajojen purkutilaisuus

Työpajaosuuden materiaali päivitetään kesän aikana työryhmän sivulle

Ilmoittautuminen linkin kautta viimeistään to 24.5.2018.

Aamun puheenvuoroja voi kuunnella etäyhteyden kautta, mutta erillistä striimausta ei seminaaria varten järjestetä.

Työryhmän materiaalit ja selvityksset löydät täältä.

Lisätietoja tapahtumasta antaa erityisasiantuntija Suvi Remes (suvi.remes@vm.fi).
 

Kohderyhmät: julkinen hallinto, kunnat, media, kansalaiset, valtionhallinto, yliopistot ja korkeakoulut, yritykset, järjestöt ja yhteisöt