Keskustelutilaisuus sähköisen asioinnin ja viestinvälityksen toimintatavoista ja laatukriteereistä

Maanantai 29.10.2018 klo 14.00 –  16.00

Valtiovarainministeriö

Mitä työryhmissä on saatu aikaan, miltä tulokset näyttävät?

Digitaalisten palvelujen ensisijaisuus koskettaa viranomaisia palvelujen tarjoajina sekä yrityksiä ja yksityishenkilöitä viranomaispalvelujen asiakkaina. Kaikkien etu on, että julkisen hallinnon sähköiset palvelut olisivat helppokäyttöiset ja muutenkin laadukkaat.

Keväästä saakka kaksi työryhmää on työskennellyt aiheen tiimoilla: toinen on keskittynyt sähköisen asioinnin yhtenäisten toimintatapojen kehittämiseen ja toinen digitaalisten asiointipalveluiden laatuun.

Millaisia yhteisiä toimintatapoja viranomaisille on löydetty sähköisen asioinnin ja viestinvälityksen ensisijaisuuden varmistamiseksi? Mistä syntyy laadukas digitaalinen asiointipalvelu ja miten sitä arvioidaan?

Tervetuloa paikan päälle (Meritullinkatu 8, STM, kokoustila Meritulli) tai langoille antamaan palautetta työryhmien jatkotyöskentelyyn. Keskustelutilaisuus on suunnattu ennen kaikkea heille, joiden työtehtäviin kuuluu kehittää viranomaisten asiointipalveluja.

Voit seurata lähetystä tästä linkistä. Sivulla Digitaalisten palvelujen ensisijaisuus on työryhmien väliraportti (24.10.2018) liitteineen. Voit antaa kommenttisi näihin vastaamalla kyselyyn, jonka linkki on samalla sivulla.

OHJELMA

13:30 –14:00 Kahvitarjoilu  

14.00 –14.15 Avaussanat
Marjukka Saarijärvi, neuvotteleva virkamies, valtiovarainministeriö 

14.15 –14.40 Asiakaskokemus digipalveluita vauhdittamassa
Niina Isotalo, kehittämispäällikkö, Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos  
Petteri Ohvo, hankepäällikkö, valtiovarainministeriö 

14.40–15.05 Yhtenäisillä toimintatavoilla selkeyttä palveluiden toteuttamiseen ja käyttöön 
Sanna Kuuri, ylitarkastaja, Vero 
Petteri Ohvo, hankepäällikkö, valtiovarainministeriö  

15.05–15.30 Yritysten velvoittaminen digipalveluihin  
Joonas Mikkilä, digi- ja koulutuspäällikkö, Suomen Yrittäjät 
Petteri Ohvo, hankepäällikkö, valtiovarainministeriö 

15.30–15.55 Neuvonta digipalveluissa asiakkaan apuna
Anna Melgin, projektipäällikkö, Väestörekisterikeskus 
Sanna Juutinen, hankekoordinaattori, valtiovarainministeriö 

15.55–16.00 Loppusanat  

Kohderyhmät: julkinen hallinto, kunnat, valtionhallinto