#AuroraAI-esiselvityshankkeen loppuseminaari 28.2.2019

Torstai 28.2.2019 klo 13.00 –  15.30

Valtiovarainministeriö

#AuroraAI-esiselvityshankkeen loppuseminaari 28.2.2019

Kansallisen tekoälyohjelma Auroran (#AuroraAI) esiselvityshankkeen tavoitteena on ollut tunnistaa, millaisia muutoksia älykkäiden palveluiden muodostaman verkon elämäntapahtuma-ajatteluun pohjautuva toteutus tarkoittaa mm. toiminnalle, johtamiselle, investoinneille ja sääntelylle. Esiselvityshankkeen loppuseminaarissa esitellään hankkeen tuloksia sekä alustava #AuroraAI kehittämis- ja toimeenpanosuunnitelman päälinjauksia vuosille 2019-2023.

Aika: 28.2.2019, klo 13:00-15:30
Paikka: kokoushuone Jukola, Meritullinkatu 1, Helsinki

Esiselvitysvaiheessa toteutetaan älykkäiden sovellusten muodostaman verkon ensimmäinen kokeiluversio helmikuun 2019 loppuun mennessä, joka esitellään tilaisuudessa. Kokeiluversio perustuu valittuihin elämäntapahtumiin, jotka ovat vuoden 2018 aikana käynnistetyt elämäntapahtumapilotit:

  • Muutto opiskelupaikkakunnalle
  • Kiinni työelämässä osaamisen kehittymisen avulla
  • Lasten ja vanhempien hyvinvointi muuttuvissa perhesuhteissa

Ohjelma (voi tulla vielä muutoksia)

13.00 – 13.30 Kahvit

13.30 – 13.35   Avaus: Kohti ihmiskeskeistä yhteiskuntaa, ICT-johtaja, ylijohtaja Anna-Maija Karjalainen, VM

13.35 – 13.45  #AuroraAI-esiselvityshanke - Mitä saatiin aikaan – Koordinaattori Niko Ruostetsaari, VM

13.45 – 14.00   #AuroraAI – Suomi kohti tekoälyaikaa ja toimeenpanosuunnitelman päälinjojen esittely -  Erityisasiantuntija Aleksi Kopponen, VM

14.00 – 14.15  Etiikka – Meeri Haataja, Suomen Tekoälyohjelman Etiikka-työryhmän vetäjä, Saidot.ai:n toimitusjohtaja ja Marko Latvanen

14.15 – 15.15 Työpakettien esittelyt

  • TP4: Aurora-verkon yhteiset teknologiat
  • Tutkimustyö kannustinmalleista ja palvelupoleteista Aurora-verkossa
  • TP1: Muutto opiskelupaikkakunnalle
  • TP2: Kiinni työelämässä elinikäisen oppimisen avulla
  • TP3: Lasten ja vanhempien hyvinvointi muuttuvissa perhesuhteissa

15.15 – 15.30 Kysymyksiä ja keskustelua

Ilmoittaudu tilaisuuteen 26.2. mennessä

Seuraa tilaisuutta verkkolähetyksenä

Lue lisää #AuroraAI-esiselvityshankkeesta vm.fistä

#AuroraAI:ssa luodaan ihmisten eri elämäntapahtumiin sekä yritysten liiketoimintatapahtumiin palveluita tuottaville organisaatioille hajautettu ja avoin verkko, joka mahdollistaa tekoälyjen ja muiden älykkäiden sovellusten keskinäisen vuorovaikutuksen. #AuroraAI:n tavoitteena on myös vauhdittaa julkisen hallinnon siirtymistä tekoälyaikaan turvallisesti ja eettisesti.

Kohderyhmät: julkinen hallinto, kunnat, media, valtionhallinto, yliopistot ja korkeakoulut, yritykset, järjestöt ja yhteisöt