Keskustelutilaisuus: Yhtenäiskunnasta erilaistuviin kuntiin - Perustuslain reunaehdot kuntien tehtävien eriytymiselle

Keskiviikko 18.9.2019 klo 10.00 –  12.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnassa on käynnistetty ensimmäistä kertaa tutkimushanke, jonka tavoitteena on tuottaa kattava valtiosääntöoikeudellinen analyysi siitä, miten ja millaisilla valtiosääntöoikeudellisilla reunaehdoilla kunnilla olevien tehtäviä voidaan eriyttää. Tilaisuudessa esitellään tutkimushankkeen etenemistä ja sen tavoitteita. Tutkimushankkeesta järjestetään avoin info –ja keskustelutilaisuus keskiviikkona 18.9 klo 10-12.00

Paikka: Radisson Blu Plaza (Mikonkatu 23)

Aika: 18.9. klo 10.00-12.00 (aamukahvi klo 09.30)

Ilmoittauminen: Tilaisuuteen mahtuu 50 henkilöä, ilmoittautuminen tämän linkin kautta.  

Hankkeen tarkoituksena on tuottaa perustuslakivaliokunnan lausuntokäytännön systemaattiseen tarkasteluun nojautuvia de lege ferenda-tyyppisiä tulkintasuosituksia lainsäätäjän liikkumavarasta säädettäessä kuntien lakisääteisistä tehtävistä niin, että nykyistä paremmin otettaisiin huomioon yhtäältä kuntasektorin moninaisuus ja toisaalta kuntien lakisääteisten tehtävien liittyminen tyypillisesti julkisella vallalla olevaan perusoikeuksien turvaamisvelvollisuuteen.

Tutkimushankkeen toteuttaa Turun yliopisto ja sitä johtaa professori Juha Lavapuro. Lisätiedot hankkeesta tämän linkin kautta.

Ohjelma

Avaus, hallitusneuvos Minna-Marja Jokinen, valtiovarainministeriö

Alustus professori Juha Lavapuro, Turun yliopisto

Mahdolliset muut puheenvuorot (tarkentuvat)

Keskustelua, kysymyksiä

Tilaisuus päättyy viimeistään klo 12.00.

Kohderyhmät: julkinen hallinto, kunnat, media, kansalaiset, valtionhallinto, järjestöt ja yhteisöt