Kuulemistilaisuus: SoteDigi- ja Vimana -yhtiöiden yhdistämisen myötä syntyvän uuden yhtiön toiminta

Keskiviikko 5.2.2020 klo 13.00 –  16.00

Valtiovarainministeriö

SoteDigi Oy ja Vimana Oy yhdistyvät 1.2.2020 lukien. Uuden valtakunnallisen yhtiön erityistehtävänä on osana julkisen sektorin kokonaisuutta kehittää sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen ja muiden toimialojen tuottavuutta ja vaikuttavuutta parantavia kansallisia digitaalisia ratkaisuja. Lisäksi erityistehtävänä on tukea viranomaisten kansallisten sähköisen asioinnin tukipalvelujen hyödyntämistä sekä edistää julkisen hallinnon ICT:n integraatiota ja yhteentoimivuutta, tiedolla johtamista sekä asiakaslähtöisten ja kustannustehokkaiden ratkaisujen toteutusta ja tulevaisuuden digitalisaation mahdollistamista.

Yhdistetyn yhtiön tehtävien, toiminnan tavoitteiden ja periaatteiden valmistelua jatketaan valtiovarainministeriön asettamassa työryhmässä. Lisäksi valtiovarainministeriössä arvioidaan yhtiötä koskeva sääntelytarve. Liiketoimintamallin kehitystyö ja toimiohje uudelle yhtiölle tullaan tekemään osana valmistelua. Ehdotus yhtiön toimiohjeeksi ja pääoman käytöksi käsitellään talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa keväällä 2020. Tässä yhteydessä arvioidaan liiketoimintamallin riskit ja yhtiön rooli erityistehtävän näkökulmasta.

Työryhmä kutsuu Teidät kuulemistilaisuuteen, jossa on mahdollisuus esittää näkemyksiä mm. yhdistetyn yhtiön tehtävistä, niihin liittyvistä tarpeista ja odotuksista sekä työnjaosta ja yhteistyöstä asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Kutsut kuulemistilaisuuteen on lähetetty Kuntaliiton ehdotuksen pohjalta.

I. Sote-toimijoiden kuulemistilaisuus: Aika: tiistai 4.2.2020 klo 10.30 - 13 Paikka: Valtiovarainministeriö, Mariankatu 9, kh. Jakovara
II. Muiden toimijoiden kuulemistilaisuus: Aika: keskiviikko 5.2.2020 klo 13 - 16 Paikka: Valtiovarainministeriö, Mariankatu 9, kh. Paja

Ilmoittautumiset kuulemistilaisuuteen pyydetään oheisen Webropol-linkin kautta:
https://link.webropolsurveys.com/S/4A4661920777D5D9

Kuulemistilaisuuteen osallistuvia pyydetään esittämään keskeiset näkemyksensä yhtiön toimintaan tiiviissä puheenvuoroissa (n. 5 minuuttia). Suuntaa-antava kysymysrunko kuulemistilaisuuteen on liitteessä 1. Puheenvuorojen pääkohdat pyydetään antamaan myös kirjallisesti joko kuulemistilaisuudessa tai 14.2.2020 mennessä. Jos ette itse pääse osallistumaan kuulemistilaisuuteen, voitte pyytää toisen henkilön organisaatiostanne ilmoittautumaan tilaisuuteen sijastanne. Jos organisaatiostanne ei osallistuta tilaisuuteen, voitte toimittaa kirjalliset näkemykset valtiovarainministeriöön viimeistään 14.2.2020 sähköpostitse osoitteella [email protected]

Kuulemistilaisuuteen on mahdollista osallistua myös alla olevan Skype-yhteyden välityksellä:
https://ucc.vy-verkko.fi/vm/meet/jenna.koskinen/L0S9DCZQ

Liite 1: Kuulemistilaisuuden kysymysrunko
Liite 2: SoteDigi Oy:n ja Vimana Oy:n yhdistäminen (Talouspoliittinen ministerivaliokunta 17.12.2019)
Liite 3a: SoteDigi Oy ja Vimana Oy yhdistyminen (Kuntakuulemiset 4.-5.2.)
Liite 3b: Liiketoimintamallin kehittäminen
Liite 4: Asettamispäätös: SoteDigi Oy:n ja Vimana Oy:n yhdistämistyöryhmä

Lisätietoja:

Lainsäädäntöneuvos Salla Kalsi, puh. 02955 30430, salla.kalsi(at)vm.fi
Finanssineuvos Urpo Hautala, puh. 0295530276, urpo.hautala(at)vm.fi
Neuvotteleva virkamies Karri Safo, puh. 02955 30223, karri.safo(at)vm.fi