Hyvinvointi ja osallisuus digitaalisessa yhteiskunnassa - Pyöreän pöydän keskustelu

Torstai 29.10.2020 klo 9.00 –  12.00

Valtiovarainministeriö

Digi arkeen -neuvottelukunta järjestää keskustelutilaisuuden aiheesta hyvinvointi ja osallisuus digitaalisessa yhteiskunnassa.

Pyöreän pöydän keskustelu aiheesta Hyvinvointi ja osallisuus digitaalisessa yhteiskunnassa järjestetään torstaina 29. lokakuuta 2020 kello 9.00−12.00.

Keskustelun tavoitteena on luoda yhteistä ymmärrystä digitaalisesta hyvinvoinnista ja osallisuudesta sekä laatia ehdotuksia toimintatavoista, joilla niitä voidaan parhaiten edistää.

Tilaisuus järjestetään verkkoseminaarina (osallistumislinkki toimitetaan ilmoittautuneille).

Haluamme pyöreässä pöydässä lähestyä digitaalisen osallisuuden ja hyvinvoinnin teemaa muutaman kysymyksen kautta, mm. Miten edistämme digitaalista osallisuutta yhteiskunnassa? Miten edistämme digitaalista hyvinvointia yhteiskunnassa? Miten saamme digitaaliset palvelut kuntoon?

Tilaisuuden ohjelma:

9.00 Tervetuloa pyöreään pöytään

Avaussanat, kuntaministeri Sirpa Paatero

9.15 Osallistujien odotukset

9.30 Keskustelun teemojen alustukset:

Mitä on digihyvinvointi - Anna Rotkirch, tutkimusprofessori, Väestöliitto ja johtava asiantuntija, valtioneuvoston kanslia

Mitä on digiosallisuus - Olli Kuusisto, erikoistutkija, VTT

9.50 Pyöreän pöydän keskustelut pienryhmissä

10.50 Pyöreän pöydän keskustelut pienryhmissä jatkuu

11.30  Yhteinen oivallusten ja avointen kysymysten kokoaminen

11.50 Tilaisuuden arviointi ja seuraavat askeleet

12.00 Tilaisuus päättyy

Tilaisuuteen on kutsuttu aiheen asiantuntijoita järjestöistä, tutkimussektorilta, valtionhallinnosta ja kunnista.

Tilaisuuteen ilmoittautuminen on päättynyt. Voit tiedustella mahdollista osallistumista Pirre Laaksoselta, VM ([email protected])

(Päiv. 26.10.2020)

Kohderyhmät: julkinen hallinto, kunnat, kansalaiset, valtionhallinto, yliopistot ja korkeakoulut, yritykset, järjestöt ja yhteisöt