Julkisen hallinnon API-linjausten valmistelutilaisuus

Maanantai 30.11.2020 klo 12.00 –  16.00

Valtiovarainministeriö

Valtiovarainministeriön Tiedon hyödyntämisen ja avaamisen hallitusohjelmahankkeessa edistetään julkisen tiedon entistä laajempaa ja tehokkaampaa hyödyntämistä sekä avaamista koko yhteiskunnassa, niin päätöksenteossa, liiketoiminnassa, tutkimuksessa kuin kansalaisvaikuttamisessakin. Ensisijaisesti tietoa pyritään saamaan hyödynnettäväksi ohjelmointirajapintojen (API, Application Programming Interface) kautta. Hankkeessa valmistellaan ja toimeenpannaan kansalliset rajapintalinjaukset, jotka edistävät tiedon avoimuutta, oikeellisuutta, yhdenmukaista saatavuutta, hyödyntämistä ja uudelleenkäytettävyyttä sekä yhteentoimivuutta.

Olet lämpimästi tervetullut mukaan maanantaina 30.11.2020 klo 12.00–16.00 pidettävään julkisen hallinnon API-linjausten valmistelutilaisuuteen. Tilaisuuden tavoitteena on jäsentää julkisen hallinnon API-linjausten tarpeita sekä hahmotella aihioita (tarvittavien) linjausten tunnistamiseksi. Lisäksi tilaisuudessa on tarkoitus keskustella olemassa olevista esteistä ja haasteista sekä ratkaisuista julkisen hallinnon rajapintojen kehityksessä.

Tilaisuus toteutetaan verkossa ja se sisältää alkupuheenvuorot, työpajaosuuksia, työpajojen purun ja yhteenvedon. Tilaisuuden alkupuheenvuorot, työpajojen purku ja yhteenveto-osuus ovat kaikille aiheesta kiinnostuneille avoimia. Työpajaan on tullut ilmoittautua erikseen ja se on tarkoitettu ensisijaisesti julkisen hallinnon tietovarantojen hallinnoijille, tiedon hyödyntäjille ja tietohallintojohtajille. Lisäksi toivomme tilaisuuteen julkisen hallinnon ohjelmointirajapintojen toteutuksen ja kehittämisen parissa työskenteleviä julkisen hallinnon ja yksityisen sektorin asiantuntijoita. 

Työpajaan ilmoittautuminen on päättynyt 9.11. Tilaisuutta pääset seuraamaan täälläTilaisuuden alkupuheenvuoroista, työpajojen purkuosuudesta ja yhteenvedosta julkaistaan myöhemmin tallenne. 

Ohjelma:

12:00–12:05 Tervetuloa ja tilaisuuden kulku

Miina Arajärvi, erityisasiantuntija, valtiovarainministeriö

12:05–12:15 Julkisen hallinnon API-linjausten valmistelu ja toimeenpano

Miina Arajärvi, erityisasiantuntija, valtiovarainministeriö

12:15–12:30 Mitä hyötyjä rajapinnat tarjoavat julkisen hallinnon digitalisaatiokehitykselle?

Mika Honkanen, kehittämispäällikkö, Digi- ja väestötietovirasto

12:30–12:45 Tietosuoja ja tietojen luovutus rajapintojen avulla

Emilia Laitala, erityisasiantuntija, valtiovarainministeriö

-------------------------------------------------------------------------------------------------

12:45–13:00 Ohjeistus työpajaan

13:00–13:10 Tauko

13:10–14:10 Työpajatyöskentely pienryhmissä

14:10–14:20 Tauko

14:20–15:20 Työpajatyöskentely pienryhmissä

15:20–15:30 Tauko

15:30–16:00 Työpajatyöskentelyn purku

-------------------------------------------------------------------------------------------------

16:00 Yhteenveto tilaisuudesta ja jatkostepit

Miina Arajärvi, erityisasiantuntija, valtiovarainministeriö

Kohderyhmät: julkinen hallinto, kunnat, media, kansalaiset, valtionhallinto, yliopistot ja korkeakoulut, yritykset, järjestöt ja yhteisöt