Systeeminen näkökulma julkisen hallinnon digin mittaamiseen

Tiistai 9.2.2021 klo 10.00 –  11.30

Valtiovarainministeriö

Digitalisaation edistämisen ohjelmassa käynnissä olevassa digitalisaation mittareiden kehitystyössä on tutkittu julkisen hallinnon digitalisaation vaikutustekijöitä visuaalisen mallin kautta. Kerromme työn tuloksista ja havainnoista: millaisia vaikutusketjuja nousi keskiöön ja mitä painotettiin mittaamisen tarpeista.

OHJELMA

 • Avaus, Marjukka Saarijärvi, valtiovarainministeriö
 •  Aini Räisänen, Qentinel Finland Oy, Petri Takala, Gofore Oyj
  • Tavoitteiden ja työn lyhyt esittely
  •  Käytetyn menetelmän lyhyt esittely
  • Julkisen hallinnon digitalisaation systeemimallin esittely
  • Valittujen vaikutusketjujen ja mitattavien asioiden esittely
 • Pyydetyt kommenttipuheenvuorot ja yhteinen keskustelu tuloksista    
  • Nina Nissilä, Kansaneläkelaitos
  • Hanna Menna, Suomen Kuntaliitto ry.      
 • Seuraavat askeleet ja palaute tilaisuudesta

Lisätietoja:

Tilaisuuden esitysmateriaali

Tilaisuuden tallenne

Kohderyhmät: julkinen hallinto, yliopistot ja korkeakoulut, yritykset, järjestöt ja yhteisöt