Suomi teknologian ja tiedon hyödyntämisen kärkimaaksi

Torstai 18.2.2021 klo 9.00 –  10.45

Valtiovarainministeriö

Teknologianeuvottelukunta järjestää avoimen tilaisuuden verkkolähetyksenä, jossa kerrotaan tehdystä työstä, avataan taustoja sekä tulevaa.

Suomi teknologian ja tiedon hyödyntämisen kärkimaaksi

Tervetuloa kuulemaan mitä teknologianeuvottelukunta on tehnyt tähän mennessä, kuulemaan jäsenien näkökulmia aiheesta sekä jatkosta

torstaina 18.2.2021 klo 9 - 10.45

Katso tallenne tilaisuudesta: https://youtu.be/eUeBlrKOlaU   

Neuvottelukunnan puheenjohtaja Risto Siilasmaa avaa asetettuja tavoitteita ja tähän asti tehtyä työtä. Alustuksien ja keskustelujen myötä neuvottelukuntalaiset pohtivat mm. sitä miten Suomesta luodaan teknologian hyödyntämisen mallimaa, miten Suomeen luodaan mahdollisimman kilpailukykyinen toimintaympäristö teknologiayrityksille sekä miten julkinen hallinto mahdollisimman hyvin kykenee ottamaan ennakollisesti huomioon teknologian luomat mahdollisuudet ja sen esiin nostamat haasteet. Tilaisuuden juontaa valtiovarainministeriön viestintäjohtaja Johanna Vesikallio.

Yleisö voi osallistua kommentoimalla ja kysymyksin keskustelupalstan sekä sosiaalisen median kautta käyttämällä aihetunnistetta #teknologia2030

Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua. Kutsua voi vapaasti välittää eteenpäin.

Ohjelma:

9 – 9.05 Tilaisuuden avaus, Johanna Vesikallio, viestintäjohtaja, valtiovarainministeriö

9.05 - 9.25 Teknologianeuvottelukunnan työn tavoitteet ja tilanne, Risto Siilasmaa, teknologianeuvottelukunnan puheenjohtaja

9.25 - 10.20 Suomi teknologian kehittämisen ja hyödyntämisen kärkimaaksi - näkökulmia teknologiapolitiikkaan  
Osa I: Visio 2030 

Osa II: Miten visioihin päästään

Alustamassa ja keskustelmassa neuvottelukunnan jäseniä:

- Antti Vasara, toimitusjohtaja, VTT 
- Ilona Lundström, osastopäällikkö, työ- ja elinkeinoministeriö 
- Ilkka Kivimäki, Founding Partner, Maki.vc
- Nina Nissilä, johtaja, Kela 
- Laura Vilkkonen, osastopäällikkö, liikenne- ja viestintäministeriö 

Aikaa yleisökysymyksille + kommenteille 

Neuvottelukunnan työn seuraavat askeleet, Risto Siilasmaa, teknologianeuvottelukunnan puheenjohtaja

10.45 Tilaisuus päättyy
 

--

Valtiovarainministeriö asetti syksyllä 2020 julkisen ja yksityisen sektorin yhteisen korkean tason neuvottelukunnan teknologia-alalle (VM134:00/2020). Teknologianeuvottelukunnan tehtävänä on valmistella Suomelle hyvinvointia luova ja kilpailukykyä ohjaava digitalisaatioon nojaava teknologiapolitiikka.

- Neuvottelukunnan hankesivut

- Tilaisuuden käytännön järjestelyt: Pirre Laaksonen, VM ([email protected]) puh. 02955 30243

Kohderyhmät: julkinen hallinto, kunnat, media, kansalaiset, valtionhallinto, yliopistot ja korkeakoulut, yritykset, järjestöt ja yhteisöt