Ihmisoikeudet digitaalisissa palveluissa Suomessa ja EU:ssa - Pyöreän pöydän keskustelu

Keskiviikko 19.5.2021 klo 9.00 –  12.00

Valtiovarainministeriö

Digi arkeen -neuvottelukunta järjestää pyöreän pöydän keskustelun teemasta Ihmisoikeudet digitaalisissa palveluissa Suomessa ja EU:ssa.

Verkkotilaisuus järjestetään 19.5.2021 klo 9-12. 
Ilmoittautuminen tilaisuuteen on päättynyt. Ilmoittautuneille lähetetään osallistumislinkki sähköpostitse.

Tule vaikuttamaan ihmis- ja perusoikeuksien toteutumiseen digiympäristössä. Kuule tuoreita kuulumisia Euroopan parlamentista, kansainvälisestä lainsäädännöstä ja kotimaisten yritysten tilanteesta. 

Tilaisuus on ensimmäinen kahden tapahtuman sarjasta, joiden lopputuloksena muodostuu koonti toimenpide-ehdotuksista, kuinka ihmisoikeuksia digitaalisissa palveluissa voidaan Suomessa ja EU:ssa edistää. Toimenpide-ehdotuksista muodostuva loppuraportti tukee sekä valtioneuvoston että eri viranomaisten ja muiden toimijoiden kehitystyötä ihmisoikeuksien huomioimiseksi entistä kattavammin digitalisoituvassa yhteiskunnassa. Toinen tilaisuus järjestetään 18.6. klo 9-12.30 (lisätiedot tarkentuvat myöhemmin).

Pyöreän pöydän keskustelun tavoitteena on:

  • Auttaa osallistuvia tahoja jäsentämään moniulotteisia digioikeuksien kysymyksiä.
  • Tunnistaa ja kiteyttää ongelmia, joita tulisi ratkoa.

Ohjelma:
Klo 9.00 Tervetuloa ja alustukset
Klo 9.45 Pienryhmätyöskentelyä
Klo 11.30 Ryhmätöiden tulosten esittelyä
Klo 12.00 Tilaisuus päättyy

Alustajat:

  • Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen,  joka on roolissaan aktiivisesti ottanut kantaa digitalisaatioon liittyviin kysymyksiin.
  • London School of Economicsin professori Sonia Livingstone. Hän kirjoitti juuri julkaistun kansainvälisen lapsen oikeuksien sopimuksen yleiskommentin digioikeuksista.
  • OP-ryhmän Chief Data Officer ja SVP, Sameli Mäenpää. OP-ryhmä julkaisi juuri kolmannen tietotilinpäätöksensä ja osallistuu Sitran Reilun datatalouden hankkeeseen.

Osallistujat:
Tilaisuuteen kutsutaan päättäjiä, asiantuntijoita, toteuttajia ja innovaattoreita yhteiskuntamme kaikilta sektoreilta.

Miksi tämä tilaisuus on tärkeä?
Ihmisoikeuksia osataan soveltaa kohtuullisen hyvin fyysisessä kontekstissa. Sen sijaan niin Suomi kuin maailmakin on vasta heräämässä kysymykseen kuinka ihmisoikeuksien tulisi toteutua digitaalisessa globaalistuvassa yhteiskunnassa. On selvää, että ihmisoikeudet koskevat kaikkia ja kaikkialla. Samaan aikaan digitalisoituvassa yhteiskunnassa on lukuisia esimerkkejä, että ihmisoikeuksia ei ymmärretä, valvota tai ne eivät muuten toteudu. Haasteena on mm. kuinka digimaailmassa syntyy oligopoleja, kuinka jättiyritykset käyttävät meistä keräämäänsä dataa, kuinka ihmiset toimivat sosiaalisessa mediassa tai kuinka somea käytetään vaikkapa totuuden tai demokratian vääristämiseen. Laadukas lainsäädäntö, lain tulkinta ja kansalaisten ymmärrys oikeuksistaan kasvattaisi digitaalisesta maailmasta saatavia sosiaalisia ja taloudellisia hyötyjä.

Mikä on Digi arkeen -neuvottelukunta?
Digi arkeen –neuvottelukunta on yhteistyö- ja vuoropuhelukanava
kansalaisjärjestöjen, tutkijoiden, elinkeinoelämän, eri viranomaisten ja julkisten palveluiden
digitalisoinnista vastaavan valtiovarainministeriön välillä.

Lisätiedot: 

Tilaisuus toteutetaan Zoom-alustalla. Osallistumislinkki toimitetaan ilmoittautuneille sähköpostitse. 
Alustus-osio (klo 9-10) kirjoitustulkataan suomeksi ja nauhoitetaan. Nauhoite julkaistaan suomeksi tekstitettynä tilaisuuden jälkeen.
Pienryhmätyöskentelyssä hyödynnetään Googlen Jamboardia.

#DigiArkeen

Kohderyhmät: julkinen hallinto, kunnat, kansalaiset, valtionhallinto, yliopistot ja korkeakoulut, yritykset, järjestöt ja yhteisöt