Robohakuhankkeiden tulosten esittelytilaisuus

Tiistai 16.11.2021 klo 14.00 –  15.30

Valtiovarainministeriö

Tervetuloa verkkotilaisuuteen kuulemaan, miten vuoden 2020 lopussa erityisrahoitusta saaneet, nousevia teknologioita hyödyntävät hankkeet ovat edenneet. Tiistaina 16.11. järjestettävässä Teams -tilaisuudessa esitellään konenäköä hyödyntävät viisi hanketta. Hankkeiden esittelyn jälkeen sinulla on mahdollisuus esittää kysymyksiä hankkeiden tekijöille.

Konenäköä hyödyntävät AI/Robo-hankkeet 16.11. klo 14.00 - 15.30

Järjestäjänä Luonnonvarakeskus, Jonne Pohjankukka konenäköhankkeiden yhteiskehittämisryhmän vetäjänä
 

Luonnonvarakeskus, Jonne Pohjankukka:
Luonnonvaraseurantojen ja tiedon tuottamisen tehostaminen päätöksenteon tueksi

Suomen ympäristökeskus, Jenni Attila
CorEO-ympäristönseurannan tehostaminen satelliittihavaintojen käsittelyä automatisoimalla

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, Mervi Leino-Niemelä, Tommi Lehtonen, Timo Leskinen
Radio- ja televisioarkiston ohjelmatiedon hallintajärjestelmän luetteloinnin työprosessien automatisointi

Puolustusvoimat, Markku Haliseva
Lapin Lennoston kameravalvonnan automatisointi

Maanmittauslaitos, Heli Laaksonen
Maastotietotuotannon automatisointi.

Ilmoittaudu tilaisuuteen

Lähetämme sinulle Teams-linkit lähempänä tilaisuuksia. 

Valtiovarainministeriö on toteuttanut kolme erityisrahoitushakua valtion virastoille ja laitoksille tuottavuutta edistäviin hankkeisiin, joissa on nousevia teknologioita hyödyntäen yksinkertaistettu ja automatisoitu prosesseja. Vuoden 2020 lopussa rahoitusta osoitettiin kaiken kaikkiaan 23 hankkeelle.

Kohderyhmät: julkinen hallinto, kunnat, media, valtionhallinto, yliopistot ja korkeakoulut, yritykset