Vammaisneuvostopäivä

Maanantai 22.11.2021 klo 13.00 – tiistai 23.11.2021 klo16.00

Vammaisneuvostopäivä

Avoimen hallinnon hanke ja vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE järjestävät yhdessä kansallisen Vammaisneuvostopäivän 22. - 23.11.2021. Tapahtuma järjestetään kahtena peräkkäisenä iltapäivänä klo 13–16 verkkoseminaarina.

Tapahtuman tavoitteena on, että vammaisneuvostojen edustajilla olisi nykyistä enemmän mahdollisuuksia valtakunnalliseen kokemusten- ja tiedonvaihtoon sekä yhteiseen kehittämiseen. Vammaisneuvostopäivässä kuullaan puheenvuoroja, keskustellaan ja vaihdetaan kokemuksia hyvistä käytännöistä koskien vammaisneuvostojen asemaa, toimintaa ja vaikuttamismahdollisuuksista kunnissa ja uusilla hyvinvointialueilla. Teemat on valittu vammaisneuvostoille keväällä 2021 tehdyn kyselyn pohjalta. 

Tilaisuuteen ovat lämpimästi tervetulleita kaikki vammaisneuvostojen jäsenet. Kutsut lähetetään vammaisneuvostoille syyskuussa.