Kuntien valtionavustuskäytänteiden kehittämistyöpaja

Keskiviikko 12.1.2022 klo 9.00 –  12.00

valtiovarainministeriö

Kuntien valtionavustuskäytänteiden kehittämistyöpaja

Miten kuntien valtionavustustoiminnan arviointia olisi mahdollista kehittää? Tule pohtimaan tätä kanssamme!

Valtiovarainministeriössä kehitetään tällä hetkellä uutta valtionavustustoiminnan toimintamallia. Uudistuksen tavoitteena on parantaa avustustoiminnan läpinäkyvyyttä ja vahvistaa valtionavustustoiminnan vaikuttavuutta.

Kuntatoimijoiden saamien valtionavustusten käytänteitä kehitetään valtionavustushankkeen yhteydessä toimivassa kuntajaostossa. Syyskuussa julkaistussa kuntajaoston väliraportissa luodaan kokonaiskuvaa kunnille, kuntayhtymille ja kuntakonsernitoimijoille kohdennettavista valtionavustuksista ja nostetaan esiin keskeiset kehittämisalueet. Raportissa tunnistettiin 14 kehittämisaluetta kuntatoimijoiden valtionavustuksiin liittyen. Näihin kehittämisalueisiin kuntajaosto laatii konkreettiset toimenpide-ehdotukset tämän syksyn ja ensi kevään aikana.

Kuntajaosto toteuttaa kolmen työpajan sarjan niiden kehittämisalueiden työstämiseksi, joihin erityisesti uuden valtionavustusten toimintamallin on ajateltu tuottavan ratkaisuja. Kutsumme nyt kunnat ja valtionapuviranomaiset mukaan pohtimaan, mitä konkreettisia toimenpiteitä täytyy tehdä, jotta tunnistettuja haasteita voidaan ratkoa. Työpajoissa työstettävät kehittämisalueet on jaettu kolmeen teema-alueeseen. Jokaisessa työpajassa työstetään eri kehittämisalueita. Osallistua voi joko kaikkiin työpajoihin tai johonkin alla olevista:

  • 1. työpaja: Kuntalaisten tarpeisiin vastaava avustuskokonaisuus ja yhteistyö. Keskiviikko 24.11.2021 klo 9-12

  • 2. työpaja: Tulos- ja vaikutuslähtöinen, läpinäkyvä ja yhtenäinen avustustoiminta. Keskiviikko 8.12.2021 klo 9-12

  • 3. työpaja: Arviointi ja tulosten käytäntöön vienti. Keskiviikko 12.1.2022 klo 9-12

Työpajan alussa kuvataan kehittämisalue eli ongelma, johon ratkaisua haetaan. Seuraavaksi tarkastellaan, miten toimintamallilla voidaan asiaa ratkaista. Varsinaisessa työskentelyvaiheessa keskitytään konkreettisiin ratkaisuihin ja toimenpiteisiin, joita on tehtävä. Työpajat ovat ratkaisukeskeisiä.

Ensimmäinen työpaja järjestetään virtuaalisena TEAMS-työpajana. Seuraavien työpajojen osalta selvitellään vielä hybriditoteutusta. Yhden työpajan kesto on noin 3 tuntia. 

Lähetämme kalenterikutsun, ohjelman ja tarkemmat osallistumisohjeet ilmoittautuneille lähempänä tilaisuutta.

Tervetuloa! 

Ilmoittaudu työpajaanWebropol
Tutustu hankkeeseen: Valtionavustustoiminnan kehittäminen 
Lue väliraportti: Kuntien valtionavustustoiminnan kehittäminen
Tilaa uutiskirje: Valtionavustukset-uutiskirje 

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Ulla Suomela, puh. 02955 30178, ulla.suomela(at)gov.fi 

Kohderyhmät: kunnat, järjestöt ja yhteisöt