Kuulemistilaisuus valtionavustustoiminnan tietovarantoon tallennettavia vähimmäistietoja koskevasta asetusluonnoksesta

Tiistai 18.1.2022 klo 12.00 –  14.00

valtiovarainministeriö

Kuulemistilaisuus valtionavustustoiminnan tietovarantoon tallennettavia vähimmäistietoja koskevasta asetusluonnoksesta

Valtiovarainministeriössä on valtionavustustoiminnan kehittämishankkeeseen liittyen valmisteltu muutoksia valtionavustuslakiin ja Valtiokonttorista annettuun lakiin sekä valtionavustustoiminnan tietovarantoon tallennettavia vähimmäistietoja koskevaa asetusta.

Valtionavustustoiminnan tietovarannon tarkoituksena on valtionavustuksia koskevien tietojen hallinnointi, kerääminen, välittäminen sekä valtionavustusten valvonnan tehostaminen. Valtionavustustoiminnan kehittämishankkeessa kehitetään seuraavat tietovarantoon liittyvät palvelut: asianhallintajärjestelmä (Hallinnoiavustuksia.fi), valtionavustushakujen julkaisemisen ja asioinnin palvelu (Haeavustuksia.fi) sekä valtionavustustietojen julkaisemisen palvelu (Tutkiavustuksia.fi).

Asetusluonnos sisältää säännökset tietovarantoon tallennettavista valtionavustushakuja, -hakemuksia ja -päätöksiä koskevista vähimmäistiedoista. Lisäksi luonnos sisältää säännökset tietojen tallentamisen aikatauluista ja tallentamistavoista.

Asetusluonnoksen mukainen vähimmäistietojen tallentamisvelvollisuus koskisi niitä valtionapuviranomaisia tai lain nojalla muita valtionavustuksia myöntäviä tahoja, jotka eivät ota käyttöön hallinnoiavustuksia.fi-palvelua tai ottavat palvelun käyttöön vasta 1.1.2023 jälkeen. Asetuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2023. 

Valtiovarainministeriö järjesti 18.1.2022 Teams-kuulemistilaisuuden, jonka aikana oli mahdollisuus esittää asetusluonnosta koskevia kommentteja ja kysymyksiä sekä keskustella valtionavustustoiminnan kehittämisestä.

Lisätietoja:
Lainsäädäntöjohtaja Jouko Narikka, valtiovarainministeriö, puh. 0295 530 017, jouko.narikka(at)gov.fi
Erityisasiantuntija Leena Rantala, valtiovarainministeriö, puh. 0295 530 377, leena.rantala(at)gov.fi

Tutustu valtionavustustoiminnan kehittämiseen
Tilaa Valtionavustukset -uutiskirje

Kohderyhmät: julkinen hallinto, kunnat, kansalaiset, valtionhallinto, yliopistot ja korkeakoulut, yritykset, järjestöt ja yhteisöt