AURA tutuksi: Palveluluokkakohtainen raportointi ja hyvinvointialueiden rahoituslaskelmat

Tiistai 26.4.2022 klo 10.00 – 11.30

valtiovarainministeriö

Liity linjoille 26.4.2022 klo 10.00–11.30  kuuntelemaan kunnille ja hyvinvointialueille suunnattua AURA tutuksi -webinaaria. Tilaisuus järjestetään Valtiokonttorin ja valtiovarainministeriön yhteistyönä.

Tervetuloa AURA tutuksi -webinaariin kuulemaan, miksi palveluluokkakohtainen raportointi on tärkeää ja mihin tietoja käytetään. Valtiovarainministeriö ja Tilastokeskus toteuttivat vuoden vaihteessa kunnille kyselyn hyvinvointialueille siirtyvien sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen nettokustannuksista vuosilta 2021 ja 2022. Webinaarissa käydään läpi kyselyn tulokset sekä havainnollistetaan, miten palveluluokkakohtainen raportointi tarkentaa kyselyn tuloksilla tehtyjä kuntien ja hyvinvointialueiden rahoituslaskelmia ja mihin kaikkeen muuhun palveluluokkakohtaista tietoa käytetään.

Yksityiskohtainen ohjelma puhujineen tarkentuu myöhemmin.