Lapsibudjetoinnin hankkeen 1. työpaja

Torstai 5.5.2022 klo 12.30 – 15.00

valtiovarainministeriö

Kuntien ja hyvinvointialueiden lapsibudjetointia kehitetään osana lapsistrategian toimeenpanosuunnitelmaa. Tavoitteena on luoda mallit, joiden avulla toteumatietojen seurantaa ja lapsibudjetointi voidaan toteuttaa kunnissa ja hyvinvointialueilla. Ensimmäisessä työpajassa pohditaan molempien aihepiirien osalta kehittämistarpeita ja niitä aiheita, joihin selvityksessä olisi hyvä vastata.

Valtiovarainministeriön kuntien ja hyvinvointialueiden lapsibudjetoinnin ja toteumatietojen seurannan sekä raportoinnin hankkeeseen liittyen järjestämme toukokuussa kaksi työpajaa, joiden tavoitteena on laajasti osallistaa viranhaltijoita toteutusmallien suunnitteluun. 

Lapsibudjetoinnin hankkeen pyrkimyksenä on luoda malleja, joiden avulla lapsibudjetointia ja toteumatietojen, kuten talous- ja toimintatietojen, seurantaa sekä raportointia voidaan toteuttaa kunnissa ja hyvinvointialueilla. Hankkeen selvityshenkilöinä toimivat Mika Penttilä ja Juha Aho. Valtiovarainministeriön hanke on osa kansallisen lapsistrategian toimeenpanosuunnitelmaa, jossa jalkautetaan lapsistrategian linjauksia lapsi- ja perhemyönteisemmän Suomen rakentamiseksi. 

Ajankohta ja paikka

Aika: Torstaina 5.5. klo 12.30–15

Paikka: Hybridinä valtiovarainministeriön Paja-auditoriossa (osoite Mariankatu 9, Helsinki) ja Teamsissa.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu mukaan Webropolissa viimeistään 4.5.

Etäilmoittautuneille lähetetään osallistumislinkki sähköpostiin.

Ohjelmasta tarkemmin

Ensimmäisessä työpajassa pohditaan kyselyn ja haastatteluiden pohjalta kuntien ja hyvinvointialueiden lapsibudjetoinnin kehittämistarpeita ja niitä kysymyksiä, joihin selvityksessä olisi hyvä vastata. Työpajassa käsitellään myös talous- ja toimintatietojen seurantaan ja raportointiin liittyviä kysymyksiä. Työpajan tavoitteena on jakaa yhteinen tilannekuva lapsibudjetoinnin ja toteumatietojen ratkaistavista kysymyksistä ja kehittämisen kärjistä. 

Lapsibudjetointi pohjautuu YK:n Lapsen oikeuksien yleissopimukseen, jonka mukaan jäsenvaltioilla on velvollisuus edistää lasten oikeuksien toteutumista talousarvioprosessin kaikissa vaiheissa. Lapsibudjetoinnilla tarkoitetaan tässä hankkeessa kunnan tai hyvinvointialueen talousarvion tarkastelemista lapsen oikeuksien näkökulmasta. Toteumatiedoilla viitataan talouden ja toiminnan, kuten esimerkiksi sivistys- ja sote-palveluiden, tietojen keräämiseen ja raportointiin. 
 
Hankkeen alussa on kerätty tietoa Webropol-kyselyllä ja asiantuntijahaastatteluilla. Työpaja on jatkoa tälle työlle. Järjestämme tilaisuuden koronaturvallisesti paikallisia koronaohjeita noudattaen. Huomioithan, että tulet paikalle terveenä ja noudatat hyvää käsihygieniaa. 

Kenelle?

Työpaja on avoin kuntien, hyvinvointialueiden, sairaanhoitopiirien ja kuntayhtymien viranhaltijoille. Työpajoihin on kutsuttu myös STM:n, OKM:n, THL:n ja Tilastokeskuksen viranhaltijoita sekä muutamia lapsi- ja perhejärjestöjä. Onnistuakseen lapsibudjetointi edellyttää monialaista yhteistyötä, joten toivomme työpajoihin mukaan talouden, sosiaali- ja terveyspalveluiden, sivistyspalveluiden, tietojohtamisen ja jo lapsibudjetoinnin parissa työskenteleviä henkilöitä. 
 
Olet tervetullut osallistumaan joko molempiin tai vain toiseen työpajaan. Työpajaan osallistuminen on maksutonta, mutta huomioithan, että emme kustanna osallistujien mahdollisia matkakustannuksia. Työpajan tarkempi ohjelma lähetetään ilmoittautuneille lähempänä tilaisuutta. 

Lisätiedot: 

selvityshenkilö Mika Penttilä, puh. 044 703 9012, [email protected] 
selvityshenkilö Juha Aho, puh. 040 595 5375, [email protected]  
erityisasiantuntija Heidi Järvenpää, puh. 050 430 6416, [email protected] 

Kohderyhmät: julkinen hallinto, kunnat, hyvinvointialueet