Valtio Expo 2022 - Tulevaisuuden hallinto uudistusten aallokossa

Tiistai 10.5.2022 klo 8.00 – 16.00

Valtio Expo 2022 - Tulevaisuuden hallinto uudistusten aallokossa

Tänä keväänä Valtio Expossa purjehditaan uudistusten aallokossa. Teemaa kartoitetaan ja evästetään Marina Congress Centerissä päivän aikana monista eri näkökulmista. Tarjolla on herätteleviä ajatuksia, oppeja ja kokemuksia mm. johtamisesta, taloudesta, vastuullisuudesta, digitalisaatiosta, tiedolla johtamisesta, työelämän muutoksista ja työnantajakuvasta.

Tulevaisuuden hallinto -pääsalissa tarkastellaan, miltä tulevaisuus sen mukanaan tuomine uudis-tuksineen valtionhallinnon näkökulmasta näyttää. 


Digi ja data -salissa syvennytään erityisesti digitalisaation ja tietoperustaisen toiminnan teemoihin. 


Uudistuva työ -salissa jaetaan ajatuksia siitä, millaista on olla töissä valtiolla nyt ja tulevaisuudessa. 


Pääsalissa tuulta purjeisiin puhaltaa viestinnän moniosaaja, toimittaja ja yrittäjä Anna Sorainen. Kaikkien kolmen salien ohjelmaa voi seurata myös verkon välityksellä Valtio Expon virtuaalisella tapahtuma-alustalla. 

Valtiovarainministeriön ohjelma 

Europaea-sali, 1. krs
 
klo 9.00–9.10
Tervetuloa Valtio Expoon! Tapahtuman avaus
kuntaministeri Sirpa Paatero ja pääjohtaja Timo Laitinen, Valtiokonttori 

klo 9.45–10.15
Hyvinvointialueet, kunnat ja valtio – miten varmistamme, että navigoimme kaikki samaan suuntaan? 
paneelikeskustelu
•    alivaltiosihteeri Päivi Nerg, VM
•    ylijohtaja Jani Pitkäniemi, VM
•    muutosjohtaja Ilkka Luoma, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue 

klo 12.45–13.05
Näkymiä julkisen talouden kehitykseen: 
Valtiovarainministeriön strategia ja rooli terveen talouden ja tehokkaan julkisen hallinnon rakentajana
kansliapäällikkö Juha Majanen, VM 

klo 13.05–13.25
Julkinen sektori osana yhteiskuntaa ja taloutta – Pitkän aikavälin suuret muutokset 
ylijohtaja Mikko Spolander, kansantalousosasto, VM 

Fennia -sali I (2.krs.)

klo 9.45–10.30 
Digitaalinen henkilöllisyys – mistä on kyse ja miten muutokset vaikuttavat viranomaisten toimintaan 
tietohallintoneuvos Maria Nikkilä, VM

10.30-10.45
Yhteinen tietopohja tietovarantojen hyödyntämiseen ja yhteentoimivuuden edistämiseen – julkisen hallinnon tiedonhallintakartan esittely 
neuvotteleva virkamies Suvi Remes, VM 

klo 14.15–14.45
Tiedolla johtaminen ja valtionavustustoiminnan vaikuttavuuden edistäminen: Valtionapuviranomaisten uudet yhteiset digitaaliset palvelut
hankejohtaja Tuula Lybeck, VM 

klo 14.45–15.15
Kestävän kasvun ohjelma (RRP): toimeenpano, hallinto ja valvonta
finanssineuvos Laura Vartia, VM ja hankejohtaja Vesa Hagström, Valtiokonttori 

Fennia II (2. krs)

klo 9.45–10.05
Töissä valtiolla 
ylijohtaja Juha Sarkio, VM 

klo 12.15–12.45
Kohti julkishallinnon yhteistä asiakaspalvelua ja toimistotiloja 
projektiasiantuntijat Tommi Hatinen, Saija Tyyskä ja Mette Vuola, VM 

klo 12.45–13.15
Terveiset Hankinta-Suomi-ohjelmasta 
finanssineuvos Tarja Sinivuori-Bolt, VM 

Paneelikeskustelu Valtionhallinnon hankintojen tulevaisuus:
Kimmo Perttilä, johtava asiantuntija, Maanmittauslaitos
Max Hamberg, toimialajohtaja, tietotoimiala, valtioneuvoston kanslia
Henrik Wickström, aluevaltuutettu, Inkoon kunnanhallituksen puheenjohtaja, Suomen Yrittäjien elinkeinopoliittinen asiantuntija

Keskustelun moderaattori: Maria Röykkä, ohjelmapäällikkö, valtiovarainministeriö

Kohderyhmät: julkinen hallinto, kunnat, valtionhallinto, yliopistot ja korkeakoulut, yritykset, järjestöt ja yhteisöt, hyvinvointialueet