Vähähiilisten hankintojen pelikirja – Onnistu kehittämisessä ja käytännön toteutuksessa -webinaari

Tiistai 17.5.2022 klo 9.00 – 10.30

Kestävien ja innovatiivisten hankintojen osaamisverkosto KEINO

Vähähiilisten hankintojen pelikirja – Onnistu kehittämisessä ja käytännön toteutuksessa -webinaari

Kestävien ja innovatiivisten hankintojen verkostomainen osaamiskeskus KEINO julkaisi joulukuussa 2021 Vähähiilisten hankintojen pelikirjan osana Hankinta-Suomi-toimenpideohjelmaa. Pelikirja toimii käytännön oppaana julkisten hankintojen parissa työskenteleville. Pelikirjaan liittyvässä webinaarissa pureudutaan hankintojen kehittämiseen ja käytännön toteutukseen.

Vähähiilisten hankintojen pelikirja toteuttaa Hankinta-Suomen ekologisen kestävyyden teemaryhmän tavoitteita vähähiilisten hankintojen konkretisoimiseksi ja valtavirtaistamiseksi. 

KEINO-osaamiskeskus järjestää pelikirjaan liittyvän webinaarin: Vähähiilisten hankintojen pelikirja - Onnistu kehittämisessä ja käytännön toteutuksessa. 

Tilaisuus on maksuton ja se on tarkoitettu erityisesti hankinta-asiantuntijoille ja hankintojen kehittämisestä vastaaville henkilöille. 

Ohjelma ja ilmoittautumislinkki ovat KEINOn verkkosivuilla. Ilmoittautuminen päättyy 13.5.

Kohderyhmät: julkinen hallinto, kunnat, valtionhallinto, yliopistot ja korkeakoulut, yritykset, järjestöt ja yhteisöt, hyvinvointialueet