Lapsibudjetoinnin hankkeen 2. työpaja

Keskiviikko 25.5.2022 klo 9.00 – 11.30

valtiovarainministeriö

Kuntien ja hyvinvointialueiden lapsibudjetointia kehitetään osana lapsistrategian toimeenpanosuunnitelmaa. Toisessa työpajassa luonnostellaan toteumatietojen seurannan ja lapsibudjetoinnin toteutusmallivaihtoehtoja kuntiin ja hyvinvointialueille. Työpajan tavoitteena on osallistaa laajasti eri henkilöitä toteutusmallien ideointiin ja suunnitteluun.

Valtiovarainministeriön kuntien ja hyvinvointialueiden lapsibudjetoinnin ja toteumatietojen seurannan sekä raportoinnin hankkeeseen liittyen järjestämme toukokuussa kaksi työpajaa, joiden tavoitteena on laajasti osallistaa viranhaltijoita toteutusmallien suunnitteluun. 

Lapsibudjetoinnin hankkeen pyrkimyksenä on luoda malleja, joiden avulla lapsibudjetointia ja toteumatietojen, kuten talous- ja toimintatietojen, seurantaa sekä raportointia voidaan toteuttaa kunnissa ja hyvinvointialueilla. Hankkeen selvityshenkilöinä toimivat Mika Penttilä ja Juha Aho. Valtiovarainministeriön hanke on osa kansallisen lapsistrategian toimeenpanosuunnitelmaa, jossa jalkautetaan lapsistrategian linjauksia lapsi- ja perhemyönteisemmän Suomen rakentamiseksi. 

Ajankohta ja paikka

Aika: Keskiviikkona 25.5. klo 9.00–11.30

Paikka: Hybridinä Oulun pääkirjaston Nöömanni-kokoustilassa (osoite Kaarlenväylä 3) ja Teamsissa. 

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu mukaan Webropolissa viimeistään 24.5.

Etäilmoittautuneille lähetetään osallistumislinkki sähköpostiin.

Ohjelmasta tarkemmin

Toisessa työpajassa luonnostellaan lapsibudjetoinnin toteutusmallivaihtoehtoja kuntiin ja hyvinvointialueille. Lisäksi pohditaan toteumatietojen seurannan ja raportoinnin toteutusmalleja.

Lapsibudjetointi pohjautuu YK:n Lapsen oikeuksien yleissopimukseen, jonka mukaan jäsenvaltioilla on velvollisuus edistää lasten oikeuksien toteutumista talousarvioprosessin kaikissa vaiheissa. Lapsibudjetoinnilla tarkoitetaan tässä hankkeessa kunnan tai hyvinvointialueen talousarvion tarkastelemista lapsen oikeuksien näkökulmasta. Toteumatiedoilla viitataan talouden ja toiminnan, kuten esimerkiksi sivistys- ja sote-palveluiden, tietojen keräämiseen ja raportointiin. 
 
Hankkeen alussa on kerätty tietoa Webropol-kyselyllä ja asiantuntijahaastatteluilla. Työpaja on jatkoa tälle työlle. Järjestämme tilaisuuden koronaturvallisesti paikallisia koronaohjeita noudattaen. Huomioithan, että tulet paikalle terveenä ja noudatat hyvää käsihygieniaa. 

Kenelle?

Työpaja on avoin kuntien, hyvinvointialueiden, sairaanhoitopiirien ja kuntayhtymien viranhaltijoille. Työpajoihin on kutsuttu myös STM:n, OKM:n, THL:n ja Tilastokeskuksen viranhaltijoita sekä muutamia lapsi- ja perhejärjestöjä. Onnistuakseen lapsibudjetointi edellyttää monialaista yhteistyötä, joten toivomme työpajoihin mukaan talouden, sosiaali- ja terveyspalveluiden, sivistyspalveluiden, tietojohtamisen ja jo lapsibudjetoinnin parissa työskenteleviä henkilöitä. 
 
Olet tervetullut osallistumaan joko molempiin tai vain toiseen työpajaan. Työpajaan osallistuminen on maksutonta, mutta huomioithan, että emme kustanna osallistujien mahdollisia matkakustannuksia. Työpajan tarkempi ohjelma lähetetään ilmoittautuneille lähempänä tilaisuutta. 

Lisätiedot: 

selvityshenkilö Mika Penttilä, puh. 044 703 9012, [email protected] 
selvityshenkilö Juha Aho, puh. 040 595 5375, [email protected]  
erityisasiantuntija Heidi Järvenpää, puh. 050 430 6416, [email protected] 

Kohderyhmät: julkinen hallinto, kunnat, hyvinvointialueet