Työpaja valtionapuviranomaisille: Yksityishenkilöitä koskevan valtionavustustoiminnan kehittäminen

Torstai 22.9.2022 klo 10.00 – 13.00

valtiovarainministeriö

Työpaja valtionapuviranomaisille: Yksityishenkilöitä koskevan valtionavustustoiminnan kehittäminen

Kuinka yksityishenkilöitä koskevaa valtionavustustoimintaa voitaisiin kehittää entistä läpinäkyvämmäksi ja vaikuttavammaksi? Tule muotoilemaan ratkaisuehdotuksia kanssamme.

Valtionavustushankkeessa toimiva jaosto selvittää, minkälaisia valtionavustuksia (esimerkiksi apurahoja ja hankeavustuksia) yksityishenkilöille myönnetään ja minkälaisia käytäntöjä niihin liittyy. Selvitys on osa valtionavustustoiminnan kehittämistä ja digitalisointia. 

Jaosto on tunnistanut aiempien selvitysten ja haastattelujen perusteella viisi kehittämiskohdetta, joista se pyytää valtionapuviranomaisten ja valtionavustusten hakijoiden ja saajien näkemyksiä Otakantaa.fi-palvelussa julkaistuilla kyselyillä. Seuraavaksi jaosto kokoaa tietoa ratkaisuista ja toimenpiteistä selvitystä varten. 

Jaosto järjestää valtionapuviranomaisille kaksi saman sisältöistä työpajaa. Niiden tavoitteena on tunnistaa, millä keinoilla valtionavustustoiminnan vaikuttavuutta, läpinäkyvyyttä, tehokkuutta ja yhdenmukaisuutta voitaisiin edistää ja millä toimenpiteillä kehittämiskohteisiin liittyviä kysymyksiä voitaisiin ratkaista. 

Työpajat on tarkoitettu virkahenkilöille, jotka myöntävät yksityishenkilöille valtionavustuksia tai osallistuvat yksityishenkilöitä koskevaan valtionavustustoimintaan muulla tavalla. Samasta organisaatiosta voi osallistua usea eri henkilö. Valitse kumpaan työpajaan osallistut ja ilmoittaudu 13. syyskuuta mennessä. 

  • Ensimmäinen työpaja järjestetään 15.9.2022 klo 10.00–13.00 (Teams).
  • Toinen työpaja järjestetään 22.9.2022 klo 10.00–13.00 (Teams). 

Lähetämme kalenterikutsun, ohjelman ja tarkemmat osallistumisohjeet ilmoittautuneille lähempänä työpajaa.

Lisätiedot:
Erityisasiantuntija Mikko Lehtonen, valtiovarainministeriö, puh. 0295 160 197, mikko.lehtonen(at)gov.fi 
Erityisasiantuntija Ulla Suomela, valtiovarainministeriö, puh. 0295 530 178, ulla.suomela(at)gov.fi 

Kohderyhmät: järjestöt ja yhteisöt, kansalaiset