Hankintatutkijoiden tapaaminen

Maanantai 6.2.2023 klo 13.00 – 15.00

valtiovarainministeriö

Hankintatutkijoiden tapaaminen

Hankinta-Suomi-toimenpideohjelman Hankintataitojen kehittäminen –teemaryhmän tavoitteena on varmistaa vaikuttava ja laadukas hankintojen tutkimustoiminta. Tämän tavoitteen edistämiseksi kutsumme hankintatutkijat mukaan etätapaamisiin.

Tavoitteena on tukea tutkimustiedon hyödyntämistä julkisella sektorilla, saada uusia tutkimusideoita yhteistyössä julkisen sektorin toimijoiden kanssa sekä edistää hankintatutkijoiden yhteistyötä kansallisella tasolla. Hankinta-Suomi-toimenpideohjelma haluaa tukea näitä tavoitteita yhdessä hankintatutkijoiden ja muiden hankintojen asiantuntijoiden kanssa.

Ensimmäinen hankintatutkijoiden tapaaminen järjestettiin 8.11.2022. Tuolloin keskusteltiin mm. siitä, hyödynnetäänkö tutkimustietoa riittävästi julkisella sektorilla. Tapaamisessa ideoitiin myös, millä tavoin tutkimustiedon hyödyntämistä voisi edistää julkisella sektorilla ja kehittää tutkimustiedon saavuttamista. Lisäksi pohdittiin, millaista yhteistyötä kaivataan lisää ja miten Hankinta-Suomi voisi tukea tarvittavaa yhteistyötä.

Hankintatutkijoiden tapaamisille toivottiin jatkoa ja seuraava etätapaaminen järjestetään 6.2.2023 klo 13-15.  Ilmoittaudu mukaan hankintatutkijoiden jakelulistalle ja saat kutsut tapaamisiin. Lomakkeella voit kertoa myös toiveita ja ideoita tapaamisten aiheiksi ja toimintatavoiksi.

Ilmoittautuminen hankintatutkijoiden tapaamisiin

Lisätietoja antaa yliopettaja Marika Tuomela-Pyykkönen, [email protected], puh. 040 543 3323.