Yhteentoimiva Eurooppa -säädösehdotusta koskeva sidosryhmätilaisuus

Maanantai 20.3.2023 klo 14.00 – 15.30

valtiovarainministeriö

Euroopan komissio antoi marraskuussa 2022 asetusehdotuksen toimenpiteistä julkisen sektorin yhteentoimivuuden korkean tason saavuttamiseksi unionissa (Yhteentoimiva Eurooppa -säädös). Tavoitteena on edistää digitaalisten julkisten palveluiden yhteentoimivuutta ja tiedonvaihdon kehittymisestä Euroopassa. Asetuksella luotaisiin pysyvä yhteistyö ja hallintorakenne sekä otettaisiin käyttöön menettelyitä yhteentoimivuuden kehittämiseksi julkisissa palveluissa. Näin kehitettäisiin myös EU:n sisämarkkinoiden toimintaa. Asetukseen sisältyy yhteistyöhön ja yhteentoimivuutta edistäviin ratkaisuihin liittyviä velvoitteita, joita sovellettaisiin jäsenvaltioiden viranomaisiin. 

Valtiovarainministeriö järjestää info- ja keskustelutilaisuuden asetusehdotuksesta maanantaina 20.3.2023 klo 14-15.30.

Keskustelutilaisuus järjestetään etäyhteydellä. Ilmoittauduthan tilaisuuteen tämän linkin kautta [Ilmoittautumislomake]. Tilaisuuden Team-linkki toimitetaan kyselyyn ilmoittautuneille. Tilaisuuteen tulee ilmoittautua viimeistään 17.3.2023 aikana.

Valtiovarainministeriö valmistelee toimenpiteitä asetusehdotuksen kansallisen koordinaation syventämiseksi. Ilmoittautumislomakkeella on mahdollista kertoa kiinnostuksesta seurata asetusehdotuksen valmistelua jatkossa. Lomakkeella voi myös jättää ennakkokysymyksiä.  

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Suvi Remes
puh. +358 295 530 550, [email protected] 
lainsäädäntöneuvos Viveca Still
puh. +358 295 530 558, [email protected]


Yhteentoimiva Eurooppa -asetusehdotus (KOM(2022) 720 lopullinen, virallinen suomennos
Komission tiedonanto julkisen sektorin yhteentoimivuuspolitiikan vahvistamisesta (KOM(2022) 710 lopullinen, virallinen suomennos

Kohderyhmät: julkinen hallinto