Tarjoamisen haasteet julkisissa hankinnoissa - kyselyn tulosten julkaiseminen

Tiistai 20.6.2023 klo 9.00 – 10.00

valtiovarainministeriö

Tarjoamisen haasteet julkisissa hankinnoissa - kyselyn tulosten julkaiseminen

Hankinta-Suomi-toimenpideohjelman yhtenä toimenpiteenä on lisätä julkisten hankintojen taloudellista tehokkuutta. Taloudellisen kestävyyden teemaryhmässä on toteutettu kysely potentiaalisille tarjoajille julkisia hankintoja haittaavista ja edesauttavista tekijöistä. Tervetuloa mukaan kyselyn tulosten julkistamistilaisuuteen 20.6. kuulemaan ja keskustelemaan aiheesta.

Hankinta-Suomi julkaisee Tarjoamisen haasteet -kyselyn tulokset tiistaina 20.6. klo 9-10 järjestettävässä webinaarissa. Tilaisuudessa käydään läpi kyselyn tuloksia ja taloudellisen kestävyyden teemaryhmän ehdotuksia tarjoamisen helpottamiseksi.

Tilaisuus on tarkoitettu kaikille asiasta kiinnostuneille. Ilmoittaudu viimeistään 16.6.2023.

Ilmoittautuminen

Kohderyhmät: julkinen hallinto, kunnat, valtionhallinto, yliopistot ja korkeakoulut, yritykset, järjestöt ja yhteisöt, hyvinvointialueet