Tasa-arvotilastot

Naisten ja miesten tasa-arvoa kuvataan segregaation, keskiansioiden ja samapalkkaisuuden avulla. Segregaatio kuvaa naisten ja miesten jakautumista eri aloille ja vaativuudeltaan erilaisiin tehtäviin. Keskiansiot kuvaa kaikkien naisten ansioiden suhdetta kaikkien miesten ansioihin riippumatta siitä, mitä tehtäviä naiset ja miehet tekevät. Samapalkkaisuus kuvaa naisten ansioiden suhdetta miesten ansioihin samassa tai samanarvoisessa työssä. Segregaatio, keskiansiot ja samapalkkaisuus liittyvät yhteen siten, että segregaatio on merkittävin naisten ja miesten keskiansioiden eroja selittävä tekijä. Valtionhallinnossa naiset ja miehet saavat samoista ja samanarvoisista tehtävistä käytännössä samaa palkkaa.

Naiset ja miehet valtiolla 2015

Yhteystiedot

Neuvotteleva virkamies
Mika Happonen
puh. 02955 30272
[email protected]