Jämställdhetsstatistik

Jämställdheten mellan kvinnor och män beskrivs med hjälp av faktorerna segregation, medelinkomst och lika lön. Segregation beskriver könsfördelningen för olika branscher och arbetsuppgifter med olika kravnivåer. Medelinkomst beskriver samtliga kvinnors inkomster i förhållande till samtliga mäns inkomster oberoende av vilka arbetsuppgifter kvinnorna och männen utför. Lika lön beskriver kvinnornas inkomst i förhållande till männens inkomst från lika eller likvärdigt arbete. Segregation, medelinkomst och lika lön är relaterade på så sätt att segregation är den viktigaste förklarande faktorn bakom skillnaderna mellan kvinnornas och männens medelinkomst. I statsförvaltningen får kvinnor och män i praktiken lika lön för lika eller likvärdigt arbete.

Naiset ja miehet valtiolla 2015

Kontaktuppgifter

Konsultativ tjänsteman
Mika Happonen
tfn 02955 30272
[email protected]