TORI-päätösseminaarin 19.11.2015 esitykset

Miksi TORI? - Timo Valli, VM

Mitä TORIssa on saatu aikaan? - Tuomo Pigg ja Tiia Jalonen, VM

Asiakkaan kokemuksia TORIsta - Pia Haikonen, Verohallinto

Hankkeen riippumattoman arvioinnin keskeisiä havaintoja - Janne Vesa, KPMG Oy Ab

Missä mennään Valtorissa? - Kari Pessi, Valtori

Mitä TORIn jälkeen? - Anna-Maija Karjalainen

TORI-hankkeen asettamispäätös

Asettamispäätös 16.5.2012

Päivitetty asettamispäätös 28.4.2014

Toimikauden jatko 25.11.2014

Ohjausryhmän ja sihteeristön kokoonpanon tarkentaminen 10.3.2015

Laki ja asetus

Laki valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä (1226/2013)

Valtioneuvoston asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä (132/2014)

Toimialariippumattomat ICT-palvelut (TORI-palvelut)

Valtorin palvelukartta

Hankkeen ohjausryhmän pöytäkirjat

Ohjausryhmän hyväksytyt pöytäkirjat löytyvät hankkeen perustiedoista asiakirjat-välilehdeltä.

TORI-hankkeen riippumaton arviointi

Valtionhallinnon toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamishankkeesta (TORI-hanke) tehdään riippumaton arviointi, joka toteutetaan kolmessa osassa: valmistelu- ja suunnitteluvaiheesta, perustamis- ja käynnistysvaiheesta sekä TORI-hankkeen päättyessä. Arvioinnin suorittaa KPMG Oy.

TORI-hankkeen riippumattoman arvioinnin 1. väliraportti 

TORI-hankkeen riippumattoman arvioinnin 2. väliraportti

TORI-hankkeen riippumattoman arvioinnin 3. raportti

Nykytila-analyysi (v.2012)

Valtionhallinnon toimialariippumattomia ICT-palveluita tuottavien yksiköiden nykytilakartoitus toteutettiin vuonna 2012 24 toimintayksikössä siten, että kaikki ICT-palvelukeskukset sekä isot virastot tai muuten keskeisiä tietoja käsittelevät virastot kartoitettiin. Kartoitus aloitettiin tietojen keräyksellä, joten analyysin aineisto perustuu yksiköiden ilmoittamiin tietoihin. Kerättyjä tietoja täsmennettiin yksiköiden haastatteluilla. Yksiköt tarkastivat omat aineistonsa ja varmistivat, että tiedot oli kirjattu oikein. Kartoitetut yksiköt kattavat noin 75 prosenttia valtion toimialariippumattomista ICT-menoista.

Nykytila-analyysi, loppuraportti

Nykytila-analyysi, yhteenveto