Tehokas hankintatoimi

Palvelujen ja tavaroiden hankintamenettelyjen kehittämisellä on saatavissa selviä säästöjä.

Kumppanuuksia kehittämällä luodaan myös mahdollisuuksia hyödyntää markkinoilla olevaa osaamista ja mahdollisuuksia palvelujen kehittämiseksi.

Strategista ja kehittävää otetta hankintoihin

Hankintatoimi on tärkeä osa kunnan strategista päätöksentekoa. Se on tärkeää kytkeä osaksi muuta talouden ja toiminnan suunnittelua ja raportointia. Pitkäjänteisen suunnitelmallisuuden varmistamiseksi voidaan laatia hankinta- ja palvelustrategioita ja hankintaohjelmia.

Hankintojen kokoaminen tarkoituksenmukaisiksi kokonaisuuksiksi tuo säästöjä. Hankintoja voi koota keskittämällä kunnan omia hankintoja, hyödyntämällä seudullista yhteistyötä sekä käyttämällä KL-Kuntahankinnat Oy:n keskitetysti kilpailutettuja hankintasopimuksia.

Operatiivisen hankintatoimen kehittäminen edellyttää riittäviä resursseja ja vahvaa hankinta-, kilpailuttamis- ja sopimusosaamista. Erityisesti palvelujen tilaamisen ja hankinnan kehittämiseen on tarvetta. Innovatiivisten ja tarvelähtöisten palveluratkaisujen hankinta edellyttää monipuolista osaamista sekä taloudellisten ja oikeudellisten riskien hallintaa.

Selkeät linjaukset palvelusetelien käyttöön

Palvelusetelien käyttö voi olla tapa vahvistaa asiakkaiden valinnan mahdollisuuksia. Palvelusetelitoiminnan kehittämisessä on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, että palvelusetelien käytöstä on kunnassa selkeät linjaukset, jotka ovat tiedossa myös palveluntuottajilla. Toiminta edellyttää läpinäkyvää tuotteistusta ja hinnoittelua. Se myös korostaa palveluohjauksen ja valvonnan merkitystä.

Palvelujen tuotteistaminen

Palvelujen tuotteistus ja hinnoittelu tukee yleisemminkin resurssien käytön suunnittelua. Palvelujen tuotteistaminen merkitsee niiden tuottamisen kustannusten yhdenmukaista laskentaa sekä toiminnan ja tuotteiden sisällön määrittelyä. Kustannustietoja tarvitaan palvelujen suunnittelussa, ohjauksessa ja johtamisessa

Muualla verkossa

Tekesin Innovatiiviset julkiset hankinnat -sivusto (Tekesin sivut)