FI SV

Expertgruppen för forskning om artificiell intelligens och digitalisering

Forskningen kring artificiell intelligens och digitalisering har fått en riksomfattande expertgrupp. Expertgruppen har till uppgift att granska framtiden för intelligenta tekniker, särskilt forskning om artificiell intelligens, samt bedöma teknikens konsekvenser för olika delområden i samhället.

Mandatperioden för den av finansministeriet tillsatta expertgruppen är 1.2.2020–31.12.2022.

Expertgruppen ska dessutom väcka diskussion om och debattera nationella och internationella kunskaps-, forsknings- och etiska frågor som gäller användningen av intelligent teknik. Expertgruppen granskar bl.a. utvecklingen av intelligenta tekniker ur klimatsynpunkt, den diskuterar kompetensutvecklingen i Finland och lyfter fram frågan om teknikens inverkan på demokratifrågorna.

Medlemmarna i den tvärvetenskapliga expertgruppen är framstående forskare inom området intelligent teknik eller deras tillämpningar. Gruppen består av ordinarie och växlande medlemmar. Mandatperioden för de växlande medlemmarna är ett år. En del av medlemmarna byts ut, eftersom de teman som expertgruppen behandlar byts ut årligen och de nya medlemmarna väljs enligt tema.

Ordförande är generaldirektören för Finlands Akademi Heikki Mannila. Biträdande ordförande är professorn i informationsledning Kirsimarja Blomqvist från LUT-universitetet. Ordinarie medlemmar är direktör Petri Myllymäki från forskningsinstitutet för informationsteknik och professor Arto Laitinen från Tammerfors universitet.

De omväxlande medlemmarna är biträdande professor Minna Ruckenstein från Konsumentforskningscentralen vid Helsingfors universitet, dekanen Jukka Riekki från Uleåborgs universitet vid fakulteten för informations - och kommunikationsteknik, professor vid avdelningen för databehandlingsteknik Sasu Tarkoma från Helsingfors universitet, professorn i kriminologi Mikko Aaltonen från Östra Finlands universitet, professorn och direktör Kaija Saranto från Östra Finlands universitet, biträdande professorn Laura Ruotsalainen från Helsingfors universitet och professor Anne Kovalainen från Åbo universitet.

Lisätietoja

Katja Väänänen, erityisasiantuntija 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio 0295530245  


Anna-Mari Rusanen, erityisasiantuntija 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Tietopolitiikkayksikkö 0295530360