Kansallinen tekoälyohjelma AuroraAI

AuroraAI-ohjelma on ollut pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukainen ohjelma, joka on perustunut hallitusohjelman kirjaukseen jatkaa arjesta ja liiketoiminnasta sujuvampaa tekevän AuroraAI-verkon kehittämistä tietoturvallisesti ja eettisesti kestävällä tavalla. Ohjelman toimikausi on ollut 31.1.2020–31.12.2022.

Ohjelman tavoitteena on ollut vauhdittaa julkisen hallinnon ja julkisen palvelutuotannon kehittämistä ihmiskeskeisellä, elämäntapahtumalähtöisellä ja tekoälyavusteisella tavalla. Samalla se on toimeenpannut julkisen hallinnon strategian tavoitetilan mukaista julkisten palvelujen ihmislähtöistä järjestämistä.

Julkisen hallinnon strategia

Mitkä ovat AuroraAI-ohjelman päätuotokset?

Teknisten kehittämisen lisäksi ohjelmakokonaisuus on pitänyt sisällään uusien toimintamallien kehittämistä julkisen hallinnon organisaatioille, verkostoyhteistyötä sekä osaamisen kehittämistä erityisesti julkisissa organisaatioissa. Ohjelmakauden aikaisia tuotoksia ja muita julkisen hallinnon ihmiskeskeistä kehittämistä vahvistavia työkaluja ja esimerkkitoteutuksia julkaistaan HAUS Kehittämiskeskus Oy:n ylläpitämässä www.ihmiskeskeisyys.fi-verkkopalvelussa.

AuroraAI-verkon kehittäminen jaettiin ohjelmassa kahteen kokonaisuuteen: AuroraAI-verkon ydin-komponenttien kehittämishankkeeseen sekä AuroraAI-yhteensopivien käyttöliittymäratkaisujen kehittämishankkeeseen. Ydinkomponenttien kehittämishankkeesta on vastannut Digi- ja väestötietovirasto ja käyttöliittymäratkaisujen kehittämisestä valtion kehitysyhtiö DigiFinland Oy.

Lue lisää AuroraAI-verkon kehityshankkeesta täältä.

AuroraAI-toimintamallin kehittämisen tavoitteena on ollut kehittää yhdessä kumppaniorganisaatioiden kanssa esimerkkitoteutuksia ja työkaluja käyttöönotettavaksi ihmiskeskeisessä ja elämäntapahtumalähtöisessä toiminnan kehittämisessä. Toimintamalli kokoaa yhteen opit ja työkalut sekä luo viitekehyksen siitä, mitä siirtymässä ihmiskeskeisempään ja tekoälyavusteiseen toimintaan tulisi huomioida.

Lue lisää AuroraAI-toimintamallin kehityshankkeessa kehitetyistä työkaluista ja esimerkkitoteutuksista täältä.

AuroraAI-ohjelmassa toteutetut avoimet koulutussisällöt ovat kehitetty tukemaan ohjelman muiden tuotosten (AuroraAI-verkko, toimintamallin osa-alueet) käyttöönottoa sekä ihmiskeskeisyyden vahvistamista julkisen hallinnon kehittämistoiminnassa.

Lue lisää ohjelmassa tuotetuista koulutussisällöistä täältä

AuroraAI-ohjelmassa on lisäksi toiminut chatbot-yhteisö, jonka tavoitteena on ollut koota keskustelevaa tekoälyä hyödyntäviä ja käyttöönottoa suunnittelevia erityisesti julkisen hallinnon organisaatioita yhteen, hakea synergioita eri organisaatioiden kehittämistyön välillä, jakaa parhaita käytän-teitä ja yleisesti lisätä yhteistyötä chatbotteja hyödyntävien organisaatioiden kesken.

Lisätietoja

Menneet tapahtumat

AuroraAI-ohjelman verkostotapahtuma järjestettiin 17.6.2022 Helsingissä. Tapahtumassa kerrottiin, mitä ihmiskeskeisen yhteiskunnan kehittäminen tarkoittaa ja miten AuroraAI-ohjelman tarjoamia ratkaisuvaihtoehtoja voidaan hyödyntää sen toteuttamisessa.

Käy katsomassa tapahtuman tallenne.​

Ihmiskeskeisyysfoorumi järjestettiin virtuaalitapahtumana 25.11.2022. Tapahtumassa käytiin keskusteluja AuroraAI-ohjelman tuotoksista, opeista ja oivalluksista ja mietittiin, miten niitä voidaan hyödyntää ihmiskeskeisen ja elämäntapahtumalähtöisen hallinnon kehittämisessä.

Ihmiskeskeisyysfoorumin ohjelma.

Ihmiskeskeisyysfoorumin tallenne.

Lisätietoja

Niko Ruostetsaari, erityisasiantuntija 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio 0295530309