FI SV EN

Kansallinen tekoälyohjelma AuroraAI

AuroraAI-ohjelma 2020–2022 pohjautuu pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman strategiseen tavoitteeseen elinvoimaisesta Suomesta. Arjesta ja liiketoiminnasta tehdään sujuvampaa AuroraAI-verkon avulla tietoturvallisesti ja eettisesti kestävällä tavalla. Tämän mahdollistamiseksi AuroraAI-ohjelmassa luodaan tekoälyn hyödyntämiseen pohjautuvat toimintamallit mahdollistamaan maailman paras julkinen hallinto.

Eri toteuttamisen tapoja selvitettiin VM:n asettamassa AuroraAI:n esiselvityshankkeessa (15.9.2018-28.2.2019), jossa tunnistettiin, millaisia muutoksia tekoälyn hyödyntämiseen pohjautuva toiminta tarkoittaa muun muassa palveluiden tuottamiselle ja johtamiselle.

Mitä AuroraAI-ohjelman avulla tavoitellaan?

Maailman parhaiden julkisten palvelujen tavoitteen onnistuminen edellyttää, että julkiset organisaatiot kytketään yhteen (AuroraAI-verkko) vuorovaikuttamaan tekoälyn avulla myös muiden sektorien palvelujen kanssa. AuroraAI-verkolla kohdistetaan nykyinen, osin siilomainen palvelutarjonta palvelua tarvitsevalle kansalaiselle tai yritykselle. Näin parannetaan erityisesti julkisten palvelujen kohtaantoa merkittävästi sekä vähennetään resurssien hukka- ja vajaakäyttöä. AuroraAI-verkon tehtävänä on luoda teknisiä edellytyksiä eri palvelujen ja alustojen keskinäiselle tiedonvaihdolle ja yhteentoimivuudelle. Palvelujen ja alustojen välisen vuorovaikutuksen tulee olla saumatonta, mikä edellyttää muun muassa yhteistä rajapintatyötä ja kehitystiimien keskinäistä vuorovaikutusta.

AuroraAI-ohjelman kehittämistyö projektoidaan kolmen valitun elämäntapahtuman kautta. Tämä toteutetaan tarkastelemalla elämää kansalaisen näkökulmasta tilannekuvien avulla: kun tietty elämäntapahtuma, kuten esimerkiksi työpaikan vaihto on toteutumassa, saa kansalainen automaattisesti tarjolle niin julkisen, yksityisen kuin kolmannenkin sektorin palveluita, jotka tukevat kansalaista siirtymään ennakoivasti työstä työhön ilman erillistä työttömyysjaksoa.

Mitkä ovat AuroraAI-ohjelman päätuotokset?

  1. AuroraAI-ohjelmassa kehitetään toimintamalli, jolla myös julkisen hallinnon toiminta järjestetään tukemaan tekoälyavusteisesti ihmisten elämäntapahtumia ja organisaatioiden liiketoimintatapahtumia yhdessä eri sektoreiden palveluntarjoajien kanssa. Toimintamalli kehitetään kolmen valitun elämäntapahtuman kautta. Tavoitteena on, että toimintamalli on käyttöönotettavissa kaikissa elämän eri tilanteissa ja tapahtumissa vuoden 2022 loppuun mennessä.
  2. Toimintamallin tueksi kehitetään AuroraAI-verkko, joka on kansalaisten ja organisaatioiden hyödynnettävissä vuoden 2022 loppuun mennessä. AuroraAI-verkon teknisestä kehittämishankkeesta vastaa Digi- ja väestötietovirasto osana AuroraAI-ohjelman toimeenpanoa.
  3. Rakennetaan uusi osaamisen ja kyvykkyyksien kehittämisohjelma, joka tukee kehitettävää toimintamallia ja sen käyttöönottoa. Kehittämisohjelma on suunnattu sekä AuroraAI-verkkoa hyödyntäville kansalaisille ja organisaatioille että niille toimijoille, jotka kytkevät palvelunsa osaksi AuroraAI-verkkoa.

Ohjelman tuotokset ovat pääsääntöisesti yhteiskunnan eri sektoreiden toimijoiden (julkinen, yksityinen ja kolmas sektori) hyödynnettävissä. AuroraAI-ohjelman aikana luodaan edellytykset ja prosessit, jotka mahdollistavat kehitettävän tekoälyavusteisen toimintamallin ja sitä tukevan AuroraAI-verkon kehittämisen ja ylläpidon myös ohjelman päättymisen jälkeen.

Ketkä ovat AuroraAI-ohjelmassa mukana?

AuroraAI-ohjelma pohjautuu avoimeen, sektorirajat ylittävään verkostotyöskentelyyn. Tämä tarkoittaa, että ohjelman toimintaan kutsutaan mukaan avoimesti kaikki julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijat, jotka ovat kiinnostuneita rakentamaan ihmiskeskeistä yhteiskuntaa tekoälyn aikakaudella.

AuroraAI-ohjelman ohjauksesta, rahoituksesta ja ohjelmakokonaisuuden koordinaatiosta vastaa valtiovarainministeriö. Digi- ja väestötietovirasto vastaa AuroraAI-verkon kehittämishankkeesta.

AuroraAI:n asettamispäätös

Lisätietoja:

Ira Alanko, ohjelmapäällikkö 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio 0295530353  


Aleksi Kopponen, erityisasiantuntija 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio 0295530145  


Niko Ruostetsaari, erityisasiantuntija 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio 0295530309