Kansallinen tekoälyohjelma AuroraAI

AuroraAI-ohjelma pohjautuu pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman strategiseen tavoitteeseen elinvoimaisesta Suomesta. Arjesta ja liiketoiminnasta tehdään sujuvampaa AuroraAI-verkon avulla tietoturvallisesti ja eettisesti kestävällä tavalla.

AuroraAI-ohjelman tavoitteena on tekoälyavusteisesti helpottaa ihmisiä palveluiden saamisessa oikea-aikaisesti ja personoidusti elämän eri tilanteissa ja tapahtumissa. Tämä vähentää asiointitapahtumiin liittyvää luukulta luukulle juoksemista ja edistää kustannustehokkuutta erityisesti julkisten palveluiden tarjoamisessa.

Eri toteuttamisen tapoja selvitettiin VM:n asettamassa AuroraAI:n esiselvityshankkeessa (15.9.2018–28.2.2019), jossa tunnistettiin, millaisia muutoksia tekoälyn hyödyntämiseen pohjautuva toiminta tarkoittaa muun muassa palveluiden tuottamiselle ja johtamiselle. AuroraAI-ohjelman toimikausi on 2020–2022.

Mitä AuroraAI-ohjelman avulla tavoitellaan?

AuroraAI-ohjelman tavoitteiden toteutuminen edellyttää, että julkiset organisaatiot kytketään yhteen (AuroraAI-verkko) vuorovaikuttamaan tekoälyn avulla myös muiden sektorien palvelujen kanssa. AuroraAI-verkolla kohdistetaan nykyinen, osin siilomainen palvelutarjonta palvelua tarvitsevalle kansalaiselle tai yritykselle. Näin parannetaan erityisesti julkisten palvelujen kohtaantoa sekä vähennetään resurssien hukka- ja vajaakäyttöä. AuroraAI-verkon tehtävänä on luoda teknisiä edellytyksiä eri palvelujen ja alustojen keskinäiselle tiedonvaihdolle ja yhteentoimivuudelle. 

AuroraAI-ohjelman kehittämistyö projektoidaan elämän eri tilanteiden ja tapahtumien kautta. Kun tietty elämäntapahtuma, kuten työpaikan vaihto, on toteutumassa, saa AuroraAI-verkon käyttäjä tietoa eri tahojen palveluista, jotka tukevat siirtymistä työstä työhön ilman erillistä työttömyysjaksoa.

Mitkä ovat AuroraAI-ohjelman päätuotokset?

1. Ohjelmassa kehitetään AuroraAI-verkko, joka on kansalaisten ja organisaatioiden hyödynnettävissä vuoden 2022 loppuun mennessä. Lue AuroraAI-verkon teknisestä kehittämishankkeesta lisää tästä linkistä.

2. AuroraAI-verkon käyttöönoton tueksi ohjelmassa kehitetään AuroraAI-toimintamalli, joka kokoaa yhteen opit, työkalut, rakenteet ja luo viitekehyksen siitä, mitä siirtymässä ihmiskeskeisempään ja tekoälyavusteiseen toimintaan tulisi huomioida. Lue toimintamallin kehittämishankkeesta lisää tästä linkistä.

3. Ohjelmassa rakennetaan uusi osaamisen ja kyvykkyyksien kehittämisohjelma, joka luo eri tasoisia koulutussisältöjä tekoälyyn liittyvän osaamisen, ymmärryksen ja kapasiteetin kasvattamisen tueksi. Lue kehittämisohjelmasta lisää tästä linkistä

Ohjelman tuotokset ovat kaikkien hyödynnettävissä avoimesti. AuroraAI-ohjelman aikana selvitetään reunaehdot ja luodaan edellytykset sekä prosessit, jotka mahdollistavat AuroraAI-ohjelman tuotoksien kehittämisen ja ylläpidon myös ohjelmakauden päättymisen jälkeen.

Ketkä ovat AuroraAI-ohjelmassa mukana?

AuroraAI-ohjelma pohjautuu avoimeen, sektorirajat ylittävään verkostotyöskentelyyn. Tämä tarkoittaa, että ohjelman toimintaan kutsutaan mukaan avoimesti kaikki julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijat, jotka ovat kiinnostuneita rakentamaan ihmiskeskeistä yhteiskuntaa tekoälyn aikakaudella.

Lisätietoja

Niko Ruostetsaari, ohjelmapäällikkö 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio 0295530309  


Aleksi Kopponen, erityisasiantuntija 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio 0295530145