Det nationella programmet för artificiell intelligens AuroraAI

AuroraAI-programmet har varit ett program i enlighet med regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering. Programmet har baserat sig på noteringen i regeringsprogrammet om att fortsätta utvecklingen av AuroraAI-nätet på ett informationssäkert och etiskt hållbart sätt. Syftet med AuroraAI-nätet är att göra vardagen och affärsverksamheten smidigare. Programmets mandatperiod var 31.1.2020–31.12.2022.

Målet med programmet har varit att påskynda utvecklingen av den offentliga förvaltningen och den offentliga tjänsteproduktionen på ett människocentrerat, livshändelseorienterat och AI-assisterat sätt. Det har samtidigt verkställt människoorienterat ordnande av offentliga tjänster i enlighet med målbilden i strategin för den offentliga förvaltningen.

Vilka är de huvudsakliga resultaten av AuroraAI-programmet?

Utöver teknisk utveckling har programhelheten inkluderat utveckling av nya verksamhetsmodeller för organisationer inom den offentliga förvaltningen, nätverkssamarbete och kompetensutveckling i synnerhet inom offentliga organisationer.

Utvecklingen av AuroraAI-nätet indelades i två helheter: Projektet för utveckling av kärnkomponenter i AuroraAI-nätet samt projektet för utveckling av användargränssnitt som är kompatibla med AuroraAI. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har ansvarat för projektet för utveckling av kärnkomponenter och statens utvecklingsbolag DigiFinland Oy för utvecklandet av lösningar för användargränssnitt.

Målet med utvecklingen av AuroraAI-verksamhetsmodellen har varit att tillsammans med partnerorganisationerna utveckla exempel och verktyg för att tas i bruk i människocentrerad och livshändelseorienterad utveckling av verksamheten. Verksamhetsmodellen samlar in lärdomar och verktyg och skapar en referensram för vad som bör beaktas i samband med övergången till mer människocentrerad och AI-assisterad verksamhet.

Det öppna utbildningsinnehåll som genomförts inom AuroraAI-programmet har utvecklats för att stödja ibruktagandet av programmets övriga resultat (AuroraAI-nätverket, verksamhetsmodellens delområden) samt stärkandet av människoorienteringen i samband med utvecklingsverksamheten inom den offentliga förvaltningen.

En chatbot-sammanslutning, vars mål har varit att sammanföra sådana organisationer inom i synnerhet den offentliga förvaltningen som utnyttjar och planerar att ta i bruk diskuterande AI, söka synergier mellan utvecklandet inom olika organisationer, dela med sig av bästa praxis och öka det allmänna samarbetet mellan organisationer som utnyttjar chatbotar, har dessutom varit verksam inom AuroraAI-programmet.

Lisätietoja

Niko Ruostetsaari, erityisasiantuntija 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio 0295530309  


Tommi Räsänen, asiantuntija 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio 0295530583