Tiedonhallintalain täytäntöönpano

Kolumneja tiedonhallintalaista

Neuvotteleva virkamies Tomi Voutilainen pohtii kolumnissaan kuinka digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annettu laki ja tiedonhallintalaki uudistavat ja yhdenmukaistavat viranomaisten palvelujen tuotantoon ja tiedonhallintaan liittyviä menettelyitä. Tietopolitiikka-yksikön päällikkö Sami Kivivasara avaa enemmän tiedonhallintalain vaiheita ja täytäntöönpanoa. Lue kolumnit:

Tomi Voutilainen: Digitalisaatiota edistävä uusi lainsäädäntö muokkaa viranomaisten toimintaa, mutta kehitettävää on edelleen (17.4.)

Sami Kivivasara: Tiedonhallintalain vaikuttavuus edellyttää aktiivista täytäntöönpanoa (18.4.)

Webinaari 26.4.: Mitä tiedonhallintalaki tarkoittaa

Ensimmäinen webinaari tiedonhallintalain täytäntöönpanosta järjestetään pe 26.4. klo 13.30–14.15. Järjestämme lisää webinaareja kevään ja kesän 2019 aikana. Ensimmäisessä webinaarissa kerrotaan mitä tiedonhallintalaki tarkoittaa. Jatkossa webinaareihin on mahdollista ehdottaa teemoja ja esittää kysymyksiä, joihin toivotaan webinaarissa vastattavan. Näitä voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen julkict(at)vm.fi tai Twitterissä hashtagilla #tiedonhallintalaki.

Seuraa webinaaria

Eduskunta hyväksyi lain 18.3.2019

Eduskunta on hyväksynyt lain julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (HE 284/2018 vp) 18.3.2019.  Lakia ei ole vielä vahvistettu. Tarkoitus on esittää lain voimaantuloajaksi 1.1.2020.

Täytäntöönpanon kokonaisuuteen kuuluvia asioita ovat:

  • tiedonhallinnan järjestämisvastuiden määrittely tiedonhallintayksiköissä
  • tiedonhallinnan ohjauksen suunnittelu
  • täytäntöönpanoa tukevan informaation valmistelu
  • tiedonhallintalautakunnan perustaminen
  • lain tarkoittaman yhteistyön järjestäminen
  • lakia tarkentavien asetusten valmistelu
  • viestintä

Lain soveltamista tuetaan muun muassa tiedonhallintamallia, teknisten rajapintojen kuvaamista ja tietoturvallisuuden toteuttamista koskevilla suosituksilla ja ohjeilla.

Täytäntöönpanoa suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä. Yhteistyötä varten tullaan asettamaan tarvittavia työryhmiä, joihin osallistuvat ainakin asianomaiset tiedonhallintaa julkisessa hallinnossa ohjaavat ja kehittävät viranomaiset, lain soveltamisalaan kuuluvat toimijat sekä ministeriöt. Täytäntöönpanossa keskeisessä roolissa on tuleva tiedonhallintalautakunta, jonka toiminta alkaa lain voimaan tullessa.

Eduskunnan kokoama tietopaketti tiedonhallintalaista

Tiedonhallintalain täytäntöönpanon etenemisestä tullaan järjestämään sarja webinaareja, joiden ajankohdat ja osallistumislinkit julkaistaan tällä sivulla aikataulujen vahvistuttua.