Tiedonhallintalain täytäntöönpano

Järjestämme webinaareja tiedonhallintalain täytäntöönpanosta vuoden 2019 aikana. Webinaareihin on mahdollista ehdottaa teemoja ja esittää kysymyksiä, joihin toivotaan webinaarissa vastattavan Twitterissä hashtagilla #tiedonhallintalaki. Yksityiskohtaisempia kysymyksiä voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen julkict(at)vm.fi. Kaikista webinaareista jää myös tallenne.

Tulevat webinaarit

4. webinaari 29.8. klo 14–14.45: Tietoturva

5. webinaari 27.9. klo 10.30–11.15: Lausuntomenettely

Menneet webinaarit

Kaikkien webinaarien tallenteet löytyvät valtiovarainministeriön YouTube-tililtä.

1. webinaari: Mitä tiedonhallintalaki tarkoittaa?

Ensimmäinen webinaari tiedonhallintalain täytäntöönpanosta järjestettiin perjantaina 26.4. Webinaarissa kerrottiin, mitä tiedonhallintalaki tarkoittaa.

2. webinaari: Soveltamisala, tiedonhallintayksikkö ja tiedonhallintamalli

Tiistaina 21.5. järjestetyssä toisessa webinaarissa käsiteltiin tiedonhallintalain soveltamisalaan, tiedonhallintayksikköön ja tiedonhallintamalliin liittyviä kysymyksiä.

3. webinaari: Tiedonhallintalaki ja digipalvelulaki toisiaan täydentävinä

Perjantaina 14.6. järjestetyssä kolmanen webinaarin teemana oli  tiedonhallintalaki ja digipalvelulaki toisiaan täydentävinä.

Kolumneja tiedonhallintalaista

Neuvotteleva virkamies Tomi Voutilainen pohtii kolumnissaan kuinka digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annettu laki ja tiedonhallintalaki uudistavat ja yhdenmukaistavat viranomaisten palvelujen tuotantoon ja tiedonhallintaan liittyviä menettelyitä. Tietopolitiikka-yksikön päällikkö Sami Kivivasara avaa enemmän tiedonhallintalain vaiheita ja täytäntöönpanoa. Lue kolumnit:

Tomi Voutilainen: Digitalisaatiota edistävä uusi lainsäädäntö muokkaa viranomaisten toimintaa, mutta kehitettävää on edelleen (17.4.)

Sami Kivivasara: Tiedonhallintalain vaikuttavuus edellyttää aktiivista täytäntöönpanoa (18.4.)

Eduskunta hyväksyi lain 18.3.2019

Eduskunta on hyväksynyt lain julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (HE 284/2018 vp) 18.3.2019.  Lakia ei ole vielä vahvistettu. Tarkoitus on esittää lain voimaantuloajaksi 1.1.2020.

Täytäntöönpanon kokonaisuuteen kuuluvia asioita ovat:

 • tiedonhallinnan järjestämisvastuiden määrittely tiedonhallintayksiköissä
 • tiedonhallinnan ohjauksen suunnittelu
 • täytäntöönpanoa tukevan informaation valmistelu
 • tiedonhallintalautakunnan perustaminen
 • lain tarkoittaman yhteistyön järjestäminen
 • lakia tarkentavien asetusten valmistelu
 • viestintä

Lain soveltamista tuetaan muun muassa tiedonhallintamallia, teknisten rajapintojen kuvaamista ja tietoturvallisuuden toteuttamista koskevilla suosituksilla ja ohjeilla.

Täytäntöönpanoa suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä. Yhteistyötä varten tullaan asettamaan tarvittavia työryhmiä, joihin osallistuvat ainakin asianomaiset tiedonhallintaa julkisessa hallinnossa ohjaavat ja kehittävät viranomaiset, lain soveltamisalaan kuuluvat toimijat sekä ministeriöt. Täytäntöönpanossa keskeisessä roolissa on tuleva tiedonhallintalautakunta, jonka toiminta alkaa lain voimaan tullessa.

Eduskunnan kokoama tietopaketti tiedonhallintalaista

Tiedonhallintalain täytäntöönpanon etenemisestä tullaan järjestämään sarja webinaareja, joiden ajankohdat ja osallistumislinkit julkaistaan tällä sivulla aikataulujen vahvistuttua.

Keitä tiedonhallintalaki koskee? 

 • Viranomaiset ja niihin rinnastuvat valtion hallintoviranomaiset
 • tuomioistuimet ja valitusasioiden lautakunnat (eräiltä osin)
 • valtion liikelaitokset
 • kunnalliset viranomaiset (pääosin) 
 • eduskunnan virastot (pääosin) 
 • tasavallan presidentin kanslia (pääosin) 
 • itsenäiset julkisoikeudelliset laitokset (pääosin)
 • yliopistot (pääosin)
 • ammattikorkeakoulut (pääosin osin)
 • julkista hallintotehtävää hoitavat (eräiltä osin)