Tiedonhallintalautakunnan arviointitehtävä

Tiedonhallintalautakunnan toisena tehtävänä on valvoa valtion virastojen ja laitosten sekä kuntien ja kuntayhtymien tiedonhallintalain noudattamista arvioimalla:

  • tiedonhallintayksikköjen tiedonhallinnan järjestämistä koskevien vaatimusten täyttymistä;
  • tiedonhallintamallien laadintaa ja ylläpitoa;
  • tiedonhallinnan muutosvaikutusarviointien tekemistä;
  • tietoaineistojen sähköiseen muotoon muuttamista;
  • tietoaineistojen saatavuutta koneluettavassa muodossa;
  • teknisten rajapintojen käyttöä;
  • katseluyhteyksien käyttöä;
  • asiakirjajulkisuuskuvausten laadintaa ja julkistamista;
  • asianhallinnan ja palvelujen tiedonhallinnan vaatimusten toteuttamista.

Arviointitehtävän toteutus 2020

Tiedonhallintalautakunta suoritti kesällä 2020 ensimmäisen arviointikierroksen koskien tiedonhallintalain (906/2019) säädösten toteutumista. Arviointikohteena olivat tiedonhallintalain 4§:n säädökset tiedonhallinnan vastuiden määrittämisestä, tiedonhallintaan ja tietoturvaan liittyvän koulutuksen järjestämisestä ja tiedonhallinnan valvontatehtävien järjestämisestä.

Tiedonhallintalautakunta arvioi ensimmäistä kertaa tiedonhallintalain toteutumista

Yhteenveto selvityspyynnön toteutuksesta ja vastauksista 2020

Arviointitehtävän selvityspyyntö 2020:
Selvityspyyntö lähetettiin tiedonhallintalautakunnan valitsemille tiedonhallintayksiköille toukokuussa. Muutkin tiedonhallintayksiköt voivat hyödyntää selvityspyynnön kysymyksiä oman toimintansa kehittämiseen.

Selvityspyyntö