Tiedonhallintalautakunnan asettamat jaostot

Tiedonhallintalautakunta.

Lautakunta voi asettaa väliaikaisia jaostoja, joiden tehtävänä on tiedonhallinnan kehittäminen muun muassa tiedonhallintalain säännösten toteuttamista konkretisoivien suositusten laatiminen. Lautakunnan toteuttama informaatio-ohjaus tapahtuu käytännössä lautakunnan jaostoissa. Jaostojen puheenjohtajina toimivat tiedonhallintalautakunnan sihteerit.

Jaostoja on tällä hetkellä asetettu kolme:

  • Turvallisuusluokiteltavien asiakirjojen jaosto, puheenjohtaja Tuija Kuusisto
  • Tietoturvallisuussuositusten valmistelujaosto, puheenjohtaja Mika Tuikkanen
  • Toimintalähtöisen asianhallinnan jaosto, puheenjohtaja Suvi Metsärinta-Lehmusvaara

Jaostojen toimikaudet päättyvät 31.12.2021.

Yhteystiedot

Tomi Voutilainen, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Tietopolitiikka 0295530453