FI SV

Tiedonhallintalautakunnan tehtävät

Tiedonhallintalautakunta.

Tiedonhallintalautakunnan tehtävänä on edistää tiedonhallintalaissa säädettyjen tiedonhallinnan ja tietoturvallisuuden menettelytapojen ja tiedonhallintalain vaatimusten toteuttamista. Tiedonhallintalautakunta ei ole tiedonhallinnan yleisviranomainen, vaan sen tehtävät liittyvät tiedonhallintalakiin.

Tiedonhallintalautakunnan toisena tehtävänä on valvoa valtion virastojen ja laitosten sekä kuntien ja kuntayhtymien tiedonhallintalain noudattamista arvioimalla:

  • tiedonhallintayksikköjen tiedonhallinnan järjestämistä koskevien vaatimusten täyttymistä;
  • tiedonhallintamallien laadintaa ja ylläpitoa;
  • tiedonhallinnan muutosvaikutusarviointien tekemistä;
  • tietoaineistojen sähköiseen muotoon muuttamista;
  • tietoaineistojen saatavuutta koneluettavassa muodossa;
  • teknisten rajapintojen käyttöä;
  • katseluyhteyksien käyttöä;
  • asiakirjajulkisuuskuvausten laadintaa ja julkistamista;
  • asianhallinnan ja palvelujen tiedonhallinnan vaatimusten toteuttamista.

Arviointitehtävän selvityspyyntö 

Selvityspyyntö on lähetetty tiedonhallintalautakunnan valitsemille tiedonhallintayksiköille 15.5.2020. Tiedonhallintalautakunnan arviointisuunnitelman mukaan vuonna 2020 lautakunta arvioi tiedonhallintayksikköjen tiedonhallinnan vastuiden, koulutuksen järjestämisen ja valvonnan dokumentointia sekä toteuttamista. Muutkin tiedonhallintayksiköt voivat hyödyntää selvityspyynnön kysymyksiä oman toimintansa kehittämiseen.

Selvityspyyntö

 

Valtioneuvosto nimittää tiedonhallintalautakunnan neljäksi vuodeksi kerrallaan.

Tiedonhallintalain koulutustilaisuuden tekstitetty tallenne. (Youtube)