Tietoja valtion tietohallinnosta -raportit

Tietoja valtion tietohallinnosta -raportit sisältävät tietoja valtion tietohallinnon henkilöstöstä ja osaamisesta, menoista, toimialariippumattomien tehtävien siirroista, haasteista ja kehittämiskohteista, toimintaan vaikuttavista teknologiatrendeistä, kokonaisarkkitehtuurista ja sähköisistä palveluista. Julkaisut perustuvat kirjanpitoyksiköille, Kansaneläkelaitokselle ja opetus-  ja kulttuuriministeriön hallinnonalan tilivirastoille lähetettävään vuosittaiseen Tietoja valtion tietohallinnosta -kyselyyn.

Tietoja valtion tietohallinnosta 2016

Tietoja valtion tietohallinnosta 2015

Tietoja valtion tietohallinnosta 2014

Tietoja valtion tietohallinnosta 2013

Tietoja valtion tietohallinnosta 2012

Tietoja valtion tietohallinnosta 2011

Tietoja valtion tietohallinnosta 2010

Uusimmat raportit löytyvät myös Julkaisut-sivulta.