FI SV EN

Informationspolitik

Samhället bildar nya nätverk, det digitaliseras allt snabbare och är alltmer beroende av data, information och av den kunskap och de tjänster som bildas av dessa. Informationens kvalitet, pålitlighet, informationskällorna och -leverantörerna bör vara offentliga och leverantörerna ska åtnjuta förtroende. 

Med informationspolitik beskrivs policyåtgärder som möjliggör effektivt, säkert och etiskt utnyttjande av information. Informationspolitiken främjar bland annat insamling, öppnande, kombinering, delning och förvaring av information, och den förstärker dataskyddet och datasäkerheten på ett sätt som respekterar människors rättigheter och friheter.

Informationspolitiken förtydligar de riktlinjer och principer utifrån vilka man förstärker förutsättningarna för beslutsfattande och skapar ett samhälle som är hållbart och kompetent såväl med tanke på människors välfärd som ekonomiska, sociala, kulturella, säkerhetsmässiga och miljörelaterade aspekter. Informationspolitiken hjälper också att skapa en image av Finland som en lockande informationspolitisk verksamhetsomgivning. Informationspolitiken utgör också grunden för Finlands ståndpunkt utifrån vilken Finland försöker påverka den internationella omgivningen, utfästelserna och lagstiftningen när det gäller utnyttjande av information.

Informationspolitiska visionen

Den informationspolitiska visionen är att information och teknik betjänar människorna. Målet med de informationspolitiska åtgärderna är att finländarna vågar tillägna sig, tillämpa och utnyttja teknik som förbättrar livskvaliteten, underlättar tillgången till och användningen av service och som effektiviserar konkurrenskraften och värdeökningen. Det pågår flera olika slags projekt inom olika förvaltningsområden som har ett samband med detta tema. Målet med informationspolitik är att förstärka de gemensamma mål som gäller dessa frågor.

Noggrannare information:

Lisätietoja:

Olli-Pekka Rissanen, johtava asiantuntija 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Tietopolitiikkayksikkö 0295530364