FI SV

Tietosuojan yhteishankkeet

Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta (JUHTA) ja julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden johtoryhmä (VAHTI) järjestävät 2017 – 2018 kaksi tietosuojan yhteishanketta. Yhteishankkeissa tuotetaan tietosuojakoulutusvideoita, nettitestejä ja järjestetään työpajatilaisuuksia.  Työpajoissa käsitellään tietosuoja-asetuksen eri osa-alueita, riskienhallintaa ja tietoturvallisuutta julkishallinnon näkökulmasta.

Materiaalit ja tilaisuudet ovat maksuttomia. Pyydämme kuitenkin erillistä ilmoittautumista.

Yhteishankkeisiin liittyvät tietosuojakoulutusvideot löytyvät arjentietosuoja.fi-sivustolla (http://www.arjentietosuoja.fi/).

Mistä on kyse?

Yhteishankkeilla autetaan julkishallinnon organisaatioita valmistautumaan 25.5.2018 sovellettavaksi tulevaan tietosuojalainsäädäntöön. (EU-yleinen tietosuoja-asetus 2016/679). Asetus tuo rekisterinpitäjille ja henkilötietojen käsittelijöille uusia vastuita ja velvoitteita.

Työpajatilaisuudet

Tietosuojan osoitusvelvollisuutta edistävissä työpajoissa käydään läpi keskeisiä tietosuojaan ja -turvaan liittyviä prosesseja, toimintamalleja ja vaatimuksia, jotka organisaation tulee kyetä toteuttamaan omassa toiminnassaan ennen 25.5.2018 uuden tietosuojalainsäädännön tullessa sovellettavaksi.

Kenelle: Tilaisuudet on tarkoitettu julkisen hallinnon organisaatiossa tietosuojasta ja -tietoturvallisuudesta vastaaville asiantuntijoille sekä rekisterinpitäjän velvollisuuksista ja vastuista vastaaville henkilöille. Muut organisaatiot voivat seurata lähetystä netin välityksellä suorana tai jälkikäteen.

Missä: Työpajat järjestetään valtiovarainministeriössä, Mariankatu 9, 00100 Helsinki. Työpajoja on mahdollista seurata myös verkkolähetyksen kautta. Tilaisuuksien luentoesitykset tallennetaan ja niitä voi katsoa jälkikäteen.

Materiaalit: Tilaisuuksien materiaalit, ryhmä- ja kotitehtävät löytyvät erilliseltä materiaalisivustolta. Verkkolähetystä tai tallenteita voi katsoa mediaserver.fin (http://www.mediaserver.fi/live/juhta) kautta.

Ilmoittaudu

Ilmoittautumalla mukaan yhteishankkeisiin julkisen hallinnon organisaatiot varmistavat sen, että organisaation yhteyshenkilö esim. tietosuojavastaava saa aina tuoreimmat tiedot tulevista videoista, testeistä ja työpajoista. Työpajoihin voi osallistua fyysisesti Helsingissä tai lähetystä voi seurata netin välityksellä suorana tai jälkikäteen.

Jokaiseen työpajaan tulee ilmoittautua erikseen turvallisuussyistä. Työpajojen ilmoittautumislinkki lähetetään erikseen yhteishankkeeseen ilmoittautuneille. 

Voit myös yksittäisenä asiantuntija ilmoittautua mukaan, vaikka organisaatio ei olisikaan mukana tai asiantuntija ei tiedä onko organisaatio mukana.

Ilmoittautuminen yhteishankkeeseen tapahtuu alla olevien linkkien kautta

Koulutusvideoita

Yhteishankkeisiin liittyvät tietosuojakoulutusvideot, nettitesti ja muu materiaalia ovat arjentietosuoja.fi-sivustolla (http://www.arjentietosuoja.fi/).

Julkaistuja videoita:

  • Arjen tietosuoja - tietosuojaa meille kaikille (video tekstitetty myös ruotsiksi ja englanniksi)
  • Johdon ja esimiesten video (video tekstitetty myös ruotsiksi)
  • Tietosuojaa henkilötietoja käsitteleville -video (video tekstitetään myös ruotsiksi)

Yhteishankkeiden toteuttamisessa ovat mukana: Kuntaliitto, Tietosuojavaltuutetun toimisto, Valtori, oikeusministeriö, valtiovarainministeriö, Viestintävirasto, Väestörekisterikeskus