Tietovarantojen avaaminen

Julkisten tietovarantojen määrätietoinen avaaminen edistää osaltaan avointa tiedettä ja luo mahdollisuuksia uudenlaisen yrittäjyyden ja palveluinnovaatioiden syntymiselle. Tietovarantojen avaaminen jatkokäyttöä varten luo mahdollisuuksia myös kansalaisyhteiskunnan ja demokratian kehittymiseen. Tietovarantojen avaamista edistetään kokonaisuutena ja vaiheittain edeten.

Tietovarantojen avaaminen Julkisen talouden suunnitelmassa

Tietovarantojen avaamista edistetään kokonaisuutena ja vaiheittain edeten. Julkisen talouden suunnitelman 2015-2018 (sisältää valtiontalouden kehyksen näille vuosille) mukaan tietovarantojen vaiheittaista avaamista edistetään. Avaamista jatketaan mm. elintarvikkeiden koostumustietojen sekä kulttuuriperintöaineistojen ja Tilastokeskuksen aineistojen osittaisella avaamisella. Aiemmilla päätöksillä on avattu esim. maastotietoja, sää-, ilmasto- ja meridataa sekä liikenne- ja viestintädataa. Lisäksi on tärkeää, että virastot ja laitokset avaavat jatkuvasti myös sellaisia julkisia tietoaineistoja, joiden avaaminen ei edellytä lisärahoitusta.

Valtiontalouden kehysehdotusten laadinta vuosille 2016-2019

Rakennepoliittisen ohjelman mukaan tietovarantojen avaamisen valmistelua jatketaan ministeriöiden ehdotuksia hyödyntäen. Siltä osin, kun esitykset edellyttävät muutoksia määrärahoihin, muutokset tuodaan osaksi valtiontalouden määrärahakehyksiä normaalin kehysmenettelyn puitteissa. Tietovarannot avataan vaiheittain vuosina 2014-2018.

Lisätietoa

Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2015-2018

Ohje: Julkisten tietovarantojen avaaminen ja kehysvalmistelu 2016-2019

Valtiontalouden kehykset vuosille 2014-2017

Julkisten tietovarantojen avaaminen hallinnonaloilla

Terveyden ja hyvinvoinnin avoimen datan suunnitelma

Tietovarantojen avaaminen TEM:n hallinnonalalla

Esimerkkitaulukko tietovarantojen kartoitukseen ja avaamisen suunnitteluun

Liikenteen ja viestinnän avoin tieto

Kide-ohjelma